Turistické atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém světle

 

 

Město Chrastava získalo v roce 2020 dotaci z Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014–2020 na projekt „Turistické atrakce Świerzawy a Chrastavy v novém světle“, registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0002047. Dotace představuje 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu, které činí 450 tis. Kč (obdržená dotace tedy dosáhne mírně přes 380 tis. Kč). Projekt se na české straně týkal náměstí 1. máje, kde bylo realizováno toto:
- bylo vyměněno 6 lamp veřejného osvětlení, které byly nahrazeny novými úspornými led diodovými lampami
- současně se u 6 stromů kolem kašny objevila nová kovaná žárově zinkovaná ochrana proti okusu zvěří
- u všech 6 stromů došlo k novému předláždění, nejen z důvodu osazení kované ochrany, ale též z důvodu oživení jejich kořenového balu.
Świerzawa, náš partner v daném projektu, provedla v rámci společného projektu nové osvětlení kostela Sv. Jana a Kateřiny a vybraných stromů na nádvoří kostela.

Vlivem pandemie nemoci covid-19 došlo k mírnému posunutí termínu ukončení projektu (o tři měsíce, tj. do 28. 2. 2021) a především bylo rozhodnuto o zrušení setkání zástupců obou měst a slavnostního „otevření“.

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Chrastava dne 6. 1. 2021
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava
Ing. Jiří Vodička, ORM MěÚ Chrastava