DOTAZNÍK v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastavy 2021+

Vážení občané města Chrastavy,

tento dotazník byl připraven v rámci zpracování Programu rozvoje města Chrastava 2021+ a většina jeho otázek je stejná jako v anketě, která byla součástí zpracování posledního strategického plánu města v roce 2015 a která opakovala většinu otázek ze šetření v letech 2008 a 1996. Jedním z jeho cílů je tedy porovnání názorů obyvatel města po 5, 12, resp. 24 letech. Výsledky průzkumu budou použity zejména pro vymezení hlavních problémových oblastí a pro formulaci priorit rozvoje města pro další období. Vyhodnocení dotazníků včetně porovnání odpovědí v předešlém průzkumu bude rovněž zveřejněno v Chrastavských listech a na www stránkách města.

Hlasovat můžete do 15. října 2020

1. Bydliště: (vyberte jednu možnost): 
 
2. Věk: (roků) 
 
3. Pohlaví 
 
4. Chtěl(a) byste se odstěhovat z Chrastavy jinam (v rámci ČR)? 
 
4a. Pokud ano, pak hlavním důvodem je: (vyberte jednu možnost)
 
4b. jiné:
5. Co považujete za hlavní výhodu města Chrastavy? (vyberte jednu možnost)
 
5a. jiné:
6. Co považujete za hlavní nevýhodu města Chrastavy? (vyberte jednu možnost) 
 
6a. jiné:
7. Jak Vám vyhovují životní podmínky (hodnocení známkou 1-5)
7a. v domě
7b. v okolí domu
7c. v celém městě
7d. v okolí města
8. Jak byste hodnotil(a) město z hlediska úrovně oblastí: (hodnocení známkou 1-5)
8a. nabídka pracovních míst
8b. rekreační možnosti
8c. školství a výchova
8d. bezpečnost obyvatelstva
8e. obchodní síť a služby
8f. dopravní spojení
8g. zdravotnictví
8h. životní prostředí
8i. kulturní život
8j. mezilidské vztahy
8k. sociální péče
8l. péče o město
8m. infrastruktura (voda, kanalizace, plyn)
8n. sportovní vyžití
9. Čemu by mělo město dát přednost při řešení bytových potřeb obyvatel? (vyberte jednu možnost) 
 
9a. jiné:
10. Jaké problémy by se měly podle Vás přednostně řešit v našem městě? (vyberte dvě možnosti)
10a. první
10b. druhý
10c. jiné:
11. Co považujete za největší problém města v oblasti životního prostředí? (vyberte dvě možnosti)
11a. první
11b. druhý
11c. jiné:
12. Jak byste viděl(a) Chrastavu z pohledu návštěvníka? (vyberte jednu možnost)
 
13. Blízkost krajského města Liberce cítíte pro Chrastavu převážně jako: (vyberte jednu možnost)
 
14. Chybějící velký víceúčelový sál v Chrastavě vnímáte jako: (vyberte jednu možnost)
 
15. Co považujete za hlavní turistickou atraktivitu města Chrastavy a kterou byste rozvíjel(a) nejvíce? (vyberte jednu možnost) 
 
15a. jiné:
16. Jaké využití objektu Dětského domova se školou, Školní 438, byste upřednostnili? (vyberte jednu možnost) 
 
16a. jiné využití:
17. Jaký komunikační nástroj města směrem k vám nejraději využíváte? (vyberte jednu možnost) 
 
17a. jiné:
18. Jak vnímáte aktivity města v přístupu k životnímu prostředí (hodnocení známkou jako ve škole)
18a. rekultivace vodních toků
18b. podpora občanských aktivit (Ukliďme Česko, čištění řeky apod.)
18c. opatření pro zasakování dešťových vod
18d. výsadba alejí
18e. dotační podpora města pro čistírnu odpadních vod
18f. umístění sběrných kontejnerů na odpad několikrát do roka
18g. dostatečné množství kontejnerů na tříděný odpad
18h. sběrný dvůr zdarma
18i. monitoring čápů bílých a mloků skvrnitých