Busta Josefa Führicha pøed budovou školy ve Školní ulici
Josef Führichs Buste vor der Schulgebäude in der Školní Straße
Josef Führich's bust in front of school building in the Školní street