Odbor pro záležitosti občanů
ozo@chrastava.cz

Struktura odboru
Formuláře ke stažení

Pečovatelská služba, Domy s pečovatelskou službou

Standardy kvality sociálních služeb

Soubor pravidel pro zajištění poskytované sociální služby

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v DPS Chrastava

Provozní řád pečovatelské služby

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

       
Struktura odboru
jméno funkce tel. č. činnost
vedoucí 482 363 825

řídí výkon státní správy na úseku sociálním a přestupků, zodpovídá za úsek hospodaření s byty, Domu

s pečovatelskou službou a zařízení azylového typu, připravuje podklady pro bytovou a sociální komisi,

řídí pečovatelskou službu a MBD Chrastava

e-mail: urbanova@chrastava.cz

Hana  Urbanová
sociální pracovník 482 363 848

poskytuje pomoc při řešení nepříznivé sociální situace klientů z různých cílových skupin, provádí sociální

šetření, zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany dětí na úrovni pověřeného obecního úřadu

e-mail: bartosova@chrastava.cz

Bc. Jaroslava Bartošová
Karel Pokorný referent 482 363 846  

vedení a zpracování přestupkové agendy, kontrola dodržování domovního řádu v zařízení azylového typu,

součinnost se soudy, policií a s jinými orgány státní správy

e-mail: pokorny@chrastava.cz

Karel Pokorný
sociální pracovník pečovatelské služby 485 143 277, 721 233 419  

 

sociální práce se seniory a jejich rodinami, vedení procesu přijímání klientů do sociálních služeb, poskytování základního a odborného sociálního poradenství, realizace procesu individuálního plánování klientů služeb, výkon veřejného opatrovnictví

 

  Alena Fryková
pečovatelka 485 143 277  

 

provádí úkony pečovatelské služby v domácnosti, ve středisku osobní hygieny a u imobilních občanů

 

Jana Ulrichová
  pečovatelka 485 143 277

provádí úkony pečovatelské služby v domácnosti, ve středisku osobní hygieny a u imobilních občanů

 

Michaela Švecová
pečovatelka 485 143 277

provádí úkony pečovatelské služby v domácnosti, ve středisku osobní hygieny a u imobilních občanů

 

Vlasta Stehlíková
pečovatelka 485 143 277

provádí úkony pečovatelské služby v domácnosti, ve středisku osobní hygieny a u imobilních občanů

 

Lenka Králová
  pečovatelka 485 143 277

provádí úkony pečovatelské služby v domácnosti, ve středisku osobní hygieny a u imobilních občanů

 

Lucie Jůvová
  pečovatelka 485 143 277

provádí úkony pečovatelské služby v domácnosti, ve středisku osobní hygieny a u imobilních občanů

 

Magdalena Proboštová
       
  
Formuláře ke stažení
Celostátně platné Formuláře Ministerstva práce a sociálních věcí.
Řadu formulářů vydaných Ministerstvem práce a sociálních věcí můžete vyplnit na internetu. Některé další si můžete stáhnout a vytisknout.
       
         
Informace a formuláře týkající se Pečovatelské služby, Domů s pečovatelskou službou        
  

Trojlístek – nový klub (nejen) pro seniory 

V prostorách Domu s pečovatelskou službou v Turpišově ulici byl v pondělí 9. prosince 2013 otevřen klub (nejen) pro seniory – Trojlístek...více

 
Taktické cvičení jednotek požární ochrany v DPS - Bílokostelecká ulice

Dne 22. 9. 2009 v 16:00 hodin proběhlo taktické cvičení jednotek požární ochrany v domě s pečovatelskou službou v Chrastavě v Bílokostelecké ulici. Jednalo se o nácvik evakuace a záchrany starších osob z vyšších nadzemních podlaží budovy, kdy byl simulován požár bytu, zadýmením zdravotně nezávadnou mlhovinou....
:: Více

  
Zásah do černého aneb sociální odbory nebudou rušeny.
Zásah do černého aneb sociální odbory nebudou rušeny 24. září 2007 schválila vláda České republiky věcný záměr zákona o zřízení Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu a uložila ministrovi práce a sociálních věcí vypracovat návrh zákona, který měl platit již od 1. ledna roku 2009... Více v článku starosty města Ing. Michaela Canova Zásah do černého aneb sociální odbory nebudou rušeny...
 
Historie odboru pro záležitosti občanů
Vracíme se zpět do roku 1989, kdy Městský úřad v Chrastavě byl Městským národním výborem. Nynější odbor pro záležitosti občanů se nazýval správní odbor...více