Hlášení poruchy rozhlasu na území města Chrastavy

Vážení občané města Chrastavy,

Poruchu můžete nahlásit prostřednictvím následujícího formuláře

1. Datum (kdy byla porucha zjištěna)
 
2. Jméno a příjmení (kdo hlásí - jméno event. telefon nebo e-mail pro upřesnění požadavku - zejména u nejednoznačných poruch). Jméno, telefonní číslo příp. e-mail nebudou zveřejněny 
 
3. Adresa poruchy (nejlépe podle č.p. , když není, pak podle jiného význačného bodu v terénu). 
 
4. Typ poruchy (vyberte z následující nabídky)