MĚSTA CHRASTAVA A EICHSTÄTT PODEPSALA SMLOUVU O PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI

Klikněte na obrázek pro zvětšení ...

Sobota 28.9. 2002 se zapíše do dějin našeho města, jako významný den. Více jak 40ti členná delegace z bavorského Eichstättu a několik dalších členů Kratzauer Gilde (spolek občanů německé národnosti, kteří byli po válce z Chrastavy odsunuti a v současné době žijí v BRD), přijeli, aby písemně stvrdili deklaraci o přátelství a spolupráci mezi oběma městy. Dopoledne po návštěvě městského muzea a krátké prohlídce města, návštěvníci obdivovali vystavované exponáty muzea historické hasičské techniky. Při této příležitosti se zmínili o plánované návštěvě členů jejich hasičského sboru, která by se měla uskutečnit příští rok v květnu. Protože datum koresponduje s Chrastavskými slavnostmi a místní SDH oslaví 135. výročí, myslím, že by mohli odjíždět plni dojmů. Muzeum vystavuje opravdu unikátní sbírku a “znalci z oboru” ji, spolu s doprovodným programem jistě náležitě ocení.
Po prohlídce si hosté pochutnali na výborném obědě v restauraci u Soptíka. Přesto, že jsme přišli mnohem dříve než jsme původně plánovali, setkali jsme se s ochotou a úsměvy neboli naprosto profesionálním přístupem, což se bohužel nedá říci o Motelu Zámeček, kde se konala večeře.

Samotný článek by si zasluhovala módní přehlídka v galerii Ami. Příjemné prostředí, krásné modelky a ještě krásnější šaty. Pan primátor Eichstättu se vyptával, zda se modely dají koupit a jestli by bylo možné podobnou akci uskutečnit i u nich. Přehlídka barev, nápadů a krásy se opravdu těžko popisuje na papíře, jedno lze s jistotou říci, byla zážitkem.
Venku mezitím vítr rozfoukal těžké mraky, a tak otevírání Eichstättské cesty doprovázely i sluneční paprsky. Na schodišti směrem na Střelecký Vrch, které má symbolizovat spojení staré části Chrastavy s novou, přibyla kamenná lavička z jurského vápence a informační panel o městě Eichstätt. Nevím, jak dlouho odolají atakům vandalů, ale chci věřit, že pojmenování Eichstättská cesta vejde po po
vědomí občanů, v Eichstättu mají také Chrastavskou ulici. Proslovy obou starostů byly posléze zapity před sportovní halou, kde se za doprovodu řízné dechovky v podání Hrádecké 13, čepoval eichstättský Hofmühlbier a Krkoškův Vendelín.

Výtěžek z prodeje poputuje pro výměnné pobyty dětí ze ZŠ.

V obřadní síni, po krátkém kulturním programu proběhl vlastní podpis smlouvy a předání darů. Chrastava obdržela na skle malovaný znak Eichstättu a nové vydání knihy “ Hortus Eystettensis”-Der Garten von Eichstätt (Eichstättská zahrada). Tato kniha byla vydána v originále roku 1613 a dodnes má velkou hodnotu pro botaniku. Jde o popis rostlin a květin, které v té době byly soustředěny v zahradě hradu Willibaldsburg. Autorem je norimberský lékárník Basilius Besler (1561-1629). Další byl dar od Kratzauer Gilde - dva originály chrastavského rodáka, malíře Wilhelma Kandlera. Jedná se o litografie s historickými motivy měst Mühlhausen na Dunaji a Beroun, ze sbírky Chrastavského archivu v Bavorsku. Do Eichstättu putovaly dva obrazy od Petra Lejska. Jsou na nich dominanty obou měst – Kostel sv. Vavřince a hrad Willibaldsburg a keramická plastika z Ami. Oba starostové si také vyměnily vlajky s městskými znaky.
V neděli se delegace zúčastnila slavnostní mše, doplněné o Chrámový sbor Rolfa Bartosche a prohlédla si rodný dům Josefa Führicha.
Za to, že návštěva proběhla až na zmiňovanou večeři na Zámečku hladce chci poděkovat všem, kteří se na její organizaci či průběhu podíleli. Dík patří babičkám z KRBu za výborné koláčky, p. Pivoňkovi a Dymešovi za možnost prohlídky hasičského muzea, p. Michálkové a Hodaňové za keramické dárečky a módní přehlídku, manželům Doubravským za jejich vystoupení, p. uč. Živnůstkové a Lejskové za dárky, p. Cinibulkové a Z. Kratinovi za tlumočení, p. Pecinov
i, p. Hudcovi a pracovníkům TSS za spolupráci při čepování piva, p. Šírové, p. Riedlové a A. Šulcovi za báječné občerstvení a servis ve Führichově domě, p. vikáři Genrtovi za milá slova. Zastupitelům a kolegům z městského úřadu v čele s panem starostou Petrem Medřickým i pracovníkům Společenského klubu děkuji za podporu a spolupráci.
Fotografie z průběhu návštěvy od Jany Zahurancové, jsou k vidění ve vývěsce Společenského klubu, v průchodu muzea a na naší webové stránce.

Zuzana Šafaříková