Důležitá kulturní událost v našem městě

Důležitá kulturní událost v našem městěDůležitá kulturní událost v našem městě

Fotogalerie...

Již v listopadu minulého roku se obrátila na Městský úřad v Chrastavě dopisem pravnučka malíře Josefa Führicha paní Ruth Ritzenfeldová z  Innsbrucku s návrhem, že by nám mohla prodat dva velké obrazy (olejomalby), a to portrét malíře a jeho manželky. Domnívá se, že by tyto obrazy měly být ve městě, které je Führichovým rodištěm.

Zastupitelstvo města na zasedání schválilo, že s koupí obou obrazů souhlasí. Obrazy byly oceněny odborníkem, který ověřil, že jde o originály.

Vyvstal problém, jak obě umělecká díla dopravit z Innsbrucku do Chrastavy. Pan Rudolf Engel z Bavorska, předseda spolku “Kratzauer Gilde”, s nímž již 18 let spolupracuje naše chrastavská Společnost přátel historie města Chrastavy, se nabídl, že do Innsbrucku dojede a oba obrazy do našeho města přiveze.

V úterý 20. května 2008 se konala ve Führichově rodném domě malá slavnost. Za přítomnosti starosty Ing. Michaela Canova byly olejomalby umístěny na důstojné místo do galérie, kde se nacházejí obrazy také dalších chrastavských malířů. Slavnostního aktu se zúčastnili – kromě pana starosty – paní Karin Cinibulková, paní Jitka Marxová, pan Zdeněk Šulc, PhDr. František Vydra, pan Rudolf Engel a jeho vnuk Benedikt.

Do archivu při městském muzeu byly dány soubory Führichových kreseb (a litografií) s  náboženskými motivy, např. Ztracený syn a Život Panny Marie.

PhDr. F. Vydra