Rekonstruovaná školní tělocvična  

Rekonstruovaná školní tělocvična

Fotogalerie

V úterý dne 4. listopadu 2008 byla za účasti pedagogické veřejnosti, členů zastupitelstva města a zhotovitele slavnostně uvedena do provozu zrekonstruovaná školní tělocvična v budově ZŠ na nám. 1. máje. Jsem velice rád, že se na tělocvičnu, jejíž stav byl ještě podstatně horší než bylo vidět na první pohled (pod chodníkem u školy je skryt Jílový potok, který za ta léta lidově řečeno „prožral“ i pod samotné základy podlahy, které tím silně narušil), podařilo získat jak státní dotaci z ministerstva financí ve výši 90 % (3,6 mil. Kč), tak zafinancovat vlastní podíl a tělocvična je tak k dispozici nejen školním dětem, ale i sportovním oddílům a zájmovým kroužkům.        

V Chrastavě dne 21. 11. 2008  

 Ing. Michael Canov     

:: Související článek: Získána dotace na rekonstrukci školní tělocvičny v budově na nám. 1. máje...

:: Reportáž televize RTM (od 3:17) ...