Škola na náměstí 1. máje opět v provozu

Ředitelé ZŠ Chrastava
 Kliknutím zobrazíte celé foto...

Jaroslav Bradáč, Libuše Pětiletá, František Maňhal, Alena Páchymová a Aleš Trpišovský. Tato mimořádně vzácná sestava se vůbec poprvé sešla v tomto kompletním složení dne 4. 2. 2008. Chrastavští zajisté vědí, že výše uvedení jsou paní ředitelky a páni ředitelé, kteří stáli v čele základní školy na nám. 1. máje v nepřetržitém sledu 56 let, tj. od roku 1952 do dnešních dnů. Vezmeme-li v úvahu, že první z nich pan ředitel Bradáč nastoupil na školu jako učitel již v roce 1947, tj. pouhé dva roky poté, co se v této škole z roku 1881 začali učit první čeští žáci (v období 1881-květen 1945 se jednalo o školu výlučně německou), symbolizovala jejich účast celou historii českého školství v této škole.

Důvodem jejich setkání byla účast na slavnostním znovuotevření zrekonstruované budovy. Pozvání na tento slavnostní akt též přijali vzácní hosté: statutární náměstkyně ministra školství mládeže a tělovýchovy paní Eva Bartoňové, hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan, dále pak zástupci české školní inspekce, odboru školství LK, zhotovitele firmy Syner, banky Volksbank a zástupci řady složek působících v našem městě (podniky, Policie ČR atd.). Přítomni byli samozřejmě i ti, kterých se daná situace nejvíce týkala, tj. učitelé, ale i ředitelé dalších školských zařízení a ti, kteří o realizaci rozhodli, tj. zastupitelé města.

Škola na náměstí 1. máje opět v provozu

Výuka za účelem rekonstrukce byla v roce 2006 přerušena vůbec poprvé po 127 letech. Samozřejmě to neznamená, že se ve škole v průběhu těch let nic nevylepšovalo. Vždyť pan ředitel Bradáč na setkání např. vzpomínal, že při jeho nástupu byly ve škole pouze suché toalety, za paní ředitelky Pětileté v 80. letech se do tříd zavedly umyvadla atp., nicméně zásadní rekonstrukce přišla na řadu poprvé opravdu až po 127 letech provozu.

Rekonstrukce budovy sestává z následujícího:

  1. Vnějšek budovy - nová fasáda budovy a výměna všech oken
  2. Půdní vestavba - odborné učebny hudební výchovy, výtvarné výchovy, jazyků (2x), informatiky a dva kabinety
  3. Přístavba – přízemí – šatny se sprchami u tělocvičny, další šatna a prostor pro školníka,
  4. I. patro – moderní soc. zařízení, prostory pro poradenské služby, II. patro – moderní soc. zařízení, tři kabinety
  5. Běžné třídy - výměna oken (viz bod 1.), vymalování, renovace parketových podlah, 60 % tříd má nový školní nábytek včetně skříní a tabulí, 40 % tříd školní nábytek starý cca 2-3 roky
  6. Odborná učebna chemie a fyziky (používaná též při laboratorních cvičeních) – rekonstrukce a modernizace
  7. Nové vybavení sborovny
  8. Bezbariérový přístup – výtah + plošina

Nutno zdůraznit, že nové vybavení odborných učeben je vskutku na prvotřídní úrovni. Počítače v počítačové učebně obsahují moderní dvoujádrové procesory, super grafiku a 64 bitové visty, v učebně výtvarné výchovy jsou nejen lavice s nastavitelným sklonem, ale i taková lahůdka, jakou je sušič výkresů, v učebně chemie a fyziky má každé pracoviště samostatně ovladatelný zdroj elektrické energie a plynu atd., atd.

Školní budova začala sloužit opět dětem a jejich učitelům. Věřme, že k jejich plné spokojenosti. A že se děti budou ke všemu novému chovat ohleduplně. Je to v jejich zájmu. Vždyť při zachování dosavadního tempa rekonstrukcí bude ta příští v roce 2135.

V Chrastavě dne 5. 2. 2008
Michael Canov - starosta


::  Další články o rekonstrukci budovy
::  Fotogalerie ze slavnostního otevření ZŠ...
::  ... a ještě jedna fotogalerie
::  Reportáž ze slavnostního otevření ZŠ (video wmv ke stažení - 5MB)
::  Reportáž na RTM TV- zprávy z 4.2.2008
::  Prezentace ZŠ: Naše škola (prezentace ppt ke stažení - 5MB)