Rozhovor s panem Zdeňkem Šulcem

 
Zeptali jsme se „Osobnosti města Chrastava“ pro rok 2008 pana Zdeňka Šulce

1. red.: Jaké byly Vaše začátky v Chrastavě?

V dnešní budově “Medica“ (MUDr. Maryško) byla cejchovna elektroměrů. Tam se připravovaly a pod dozorem cejchovního úřadu dávaly do provozu elektroměry pro domácnosti i velkoodběr továren. Vzhledem k tomu, že jsem byl vyučen jako jemný mechanik a absolvent Vyšší průmyslové školy na Smíchově, byl jsem vítanou silou pro toto zaměstnání.

2. red.: Vzpomínáte na chrastavské divadlo?
V zaměstnání jsem se setkal se spolupracovníky, vesměs bývalými „pražáky“, a nalákal je na amatérské divadlo, které jsem provozoval již Praze. Tehdy nebyla žádná televize, kino hrálo dvakrát týdně převážně válečné filmy a tak sál dnes již neexistující Koruny byl zaplněn i s balkony. Troufli jsme si i na lehké operetky, ale tím jsme se znelíbili tehdejším soudruhům „na výboře“ a tak jsme raději skončili.

3. red.: Führichův dům – Vy a Vaše paní jste byli u zrodu (po odkoupení městem). Co se tam vše předělávalo?
Mimo divadlo byla moje záliba též historie. Jezdil jsem totiž přes dvacet roků jako člen zájezdové estrádní skupiny. V mém uměleckém průkazu byl obor zpěv a mluvené slovo. Zájezdy byly po celé republice, v bývalé NDR a také bývalý Sovětský svaz. Časté dlouhé přejezdy jsem věnoval čtení, a to hlavně historii. A tak po skončení této činnosti jsem se stal pochopitelně členem tehdy vzniklé Společnosti přátel historie města Chrastavy. To už bylo po převratu a město koupilo Führichův dům a dalo jej na starost společnosti.

Dům byl do té doby majetkem pana Fuska, restaurátora goblénů, a používal ho jako letní byt. Je pravdou, že si tam nechal udělat galerii, ale jinak se o dům příliš nestaral. Dokonce z tak zvaného „malovaného pokoje“ měl sklad. No a proto, že byl dům dost zanedbaný, neměl žádný zájem to tam dát do pořádku. Bylo mně to líto a tak jsem přemluvil manželku. Město nám dalo dva řemeslníky a začala renovace. Celý průběh jsem natáčel na kameru – systém VHS a nahraný záznam je nyní v majetku města, kde čeká na převedení na modernější nosiče. Díky renovaci jsme objevili v domě již zašlé nápisy a věci, které dnes obdivují návštěvníci.

4. red.: Vaše plány?.
Ptáte se na moje plány? No, pokud bude sloužit zdraví, chtěl bych rád provádět návštěvníky po Führichově domě i městském muzeu. Dělá mně radost jejich nadšení a údiv nad tím, co v Chrastavě viděli. To konečně je vidět v zápisech návštěvní knihy.. . ... . 


Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví nejen za sebe, ale za celý tým spolupracovníků Společenského klubu. 
Zita Václavíková