Rekonstrukce školní tělocvičny v budově ve Školní ulici

Rekonstrukce školní tělocvičny v budově ve Školní ulici

Fotogalerie

V období květen až srpen letošního roku byla a je realizována rekonstrukce tělocvičny ve Školní ulici obsahující opravu stropu, rekonstrukci podlahy, výměnu dveří, omítnutí a vymalování.

Oprava stropu byla provedena tak, že z původního stropu bylo sundáno podbití z prken a omítka na rákosové rohoži. Došlo k obnažení záhlaví nosných dřevěných trámů, ty byly dle odborného posudku v bezvadném stavu a mohlo tedy ihned dojít k montáži konstrukce nového stropu z dřevěných palubek.

Rekonstrukce vlysové podlahy spočívá v jejím přebroušení, vytmelení spar a jejich nalakování.

Náklady na rekonstrukci tělocvičny tvoří 0,7 mil. Kč, které jsou hrazeny z městského rozpočtu.

V Chrastavě dne 21. 7. 2008

Ing. Michael Canov