Oficiální návštěva z partnerského města Eichstätt

Oficiální návštěva z partnerského města Eichstätt Oficiální návštěva z partnerského města Eichstätt

Prohlédněte si  fotogalerii z návštěvy...

Ve dnech 10. až 12. října 2005 vlály na chrastavské radnici vlajky města Eichstätt a Chrastavy. Bylo tomu tak proto, že se v těchto dnech uskutečnila oficiální návštěva z našeho partnerského města v čele s panem primátorem Arnulfem Neuymayerem. V eichstättské delegaci dále byli přítomni pan starosta Dr. Josef Schmidramsl, pan tajemník Johan Bittl a vedoucí eichsttätské kultury pan Ingo Schön. Pozvání na třídenní návštěvu přijali též členové Kratzauer Gilde (sdružení bývalých obyvatel Chrastavy) pan Rudolf Engel a pan Arno Miessler.

Během třídenní návštěvy se naši hosté setkali se členy zastupitelstva a se členy Společnosti přátel historie města Chrastavy, strávili příjemnou hodinku se žáky naší školy a po podrobné prohlídce nové radnice si pobesedovali se zaměstnanci městského úřadu. Navíc v nové moderní zasedací místnosti zhlédli záznam z Chrastavských slavnostní 2005.

Součástí návštěvy našich německých hostí z partnerského města byl též koncert pěveckého sboru Ještěd v kostele a večer s cimbálovou muzikou pana Kotlára v prostorách nové školní jídelny. S velkým zájmem se u našich hostů setkaly exkurze do dvou podniků s německou účastí působících v našem městě a sice do firmy BENTELER ČR, k. s. a do firmy ROTEC - CZECH s.r.o., které se uskutečnily vůbec poprvé v historii spolupráce obou měst.

Návštěva z partnerského města Eichstättu, které předcházel jako předvoj již o týden dříve koncert eichstättské kapely na nám. 1. máje, se po všech stránkách vydařila a prohloubila partnerství obou měst. Dík za to patří všem, kteří se na tom podíleli počínaje zaměstnanci penzionů U Wolfů, kde byli naši hosté na výborné úrovni ubytovaní a konče paní Václavíkovou a paní Cinibulkovou ze Společenského klubu, které celý pobyt organizačně připravily.

Ing. Michael Canov
starosta města