Město Chrastava
v souladu s usnesením zastupitelstva města čj. 2004/06/VII ze dne 30. 8. 2004 a 
čj. 2008/06/X ze dne 1.9. 2008

zveřejňuje svůj záměr prodat

pozemkovou parcelu č. 745/1 o výměře 7 625 m2 – orná půda
pozemkovou parcelu č. 747/5 o výměře 10 493 m
2 – orná půda,
pozemkovou parcelu č. 762/12 o výměře 16 390 m
2 – orná půda,
pozemkovou parcelu č. 765/12 o výměře 828 m
2 – trvalý travní porost ,
pozemkovou parcelu č. 489/24 o výměře 14 901 m
2 – orná půda,
vše k.ú. Dolní Chrastava

(označeno na snímku z pozemkové mapy červeně)

navrhovaná minimální cena: 400,- Kč/m2  
výhodná poloha

- město Chrastava vyžaduje k zajištění závazků kupujících poskytnutí jistoty zájemcem o koupi ve výši 2.010.000.-Kč

výše uvedené parcely jsou součástí regulačního plánu pro výstavbu 60 rodinných domků spolu s níže uvedenou parcelou, která je ve vlastnictví restituenta

pozemková parcela č. 747/4 o výměře 55 675 m2 – orná půda
v k.ú. Dolní Chrastava

(označeno na snímku z pozemkové mapy zeleně)

 Mapu najdete zde...

TERMÍN PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: do 13. 9. 2010

Město si vyhrazuje právo kdykoli termín podání žádostí prodloužit.

aktuální INFORMACE o PRODEJI a PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ
z majetku města

najdete také na internetové adrese
www.chrastava.cz
Prodej a pronájem
n e b o
informace podá na MěÚ Chrastava, náměstí 1. máje 1, odbor ORM paní Mlynářová tel. 482 3638 22, 776 363 512, e-mail
mlynarova@chrastava.cz