MĚSTO CHRASTAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Ceník č. 8/2009

Dodatek č. 2

k ceníku nájemného z hrobového místa a služeb spojených s užíváním hřbitova č. 2/2006 platnému od 1. července 2006.

Rada města Chrastava schválila dne 1. 6. 2009 usnesením č. 2009/08/XIX dodatek č. 2, který upravuje poplatek za pronájem smuteční síně na městském hřbitově a prodej drti.

Služba

Cena

   

Cena za pronájem smuteční síně

500,- Kč

Prodej drti

2,50 Kč/kg.

 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti od 1. 6. 2009.

V Chrastavě dne: 5. června 2009

Ing. Michael Canov - starosta

Miloslav Pilař - místostarosta