MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Ceník č. 1/2013
doplnění ceníku č. 3/2009 Chrastavských listů a inzerce

 

Rada města Chrastava schválila dne 9. prosince 2013 usnesením č. 2013/17/XVIII cenu 1 výtisku Chrastavských listů

Cena 1 výtisku

15,- Kč

Ceny jsou uvedeny včetně DPH podle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.


Tento cenový sazebník nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2014

 

Ing. Michael  C a n o v - starosta

Zita  V á c l a v í k o v á - místostarostka