MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava

telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Ceník č. 2/2014

pro pronájem stánků a manipulační plochy v rámci Svatovavřinecké pouti v Chrastavě

Rada města Chrastava schválila dne 25. června 2014 usnesením č. 2014/12/XVII Cenový sazebník – pronájem stánků a manipulační plochy v rámci Svatovavřinecké pouti v Chrastavě

Občerstvení – 1 stánek

500,-Kč

Rukodělný jarmark – 1 stánek

200,- Kč

Manipulační plocha

10 Kč/m²

Ceny jsou uvedeny včetně DPH podle platných předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Tento cenový sazebník nabývá účinnosti dnem 01.07.2014

V Chrastavě dne: 25.06.2014

 

Ing. Michael  C a n o v - starosta

Zita  V á c l a v í k o v á - místostarostka