Poslední zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 23. 10. 2002 - před komunálními volbami

Zastupitelstvo města projednalo a mimo jiné

1) schválilo

2) deleguje
zástupce města Mgr. Petra Medřického, starostu, na valnou hromadu společnosti TERMIZO a. s. v Liberci dne 31. října 2002 (náhradník Ing. Michael Canov, místostarosta)

3) zvolilo
paní Renatu Heblákovou, nar. 3. 11. 1965, přísedící Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2002 – 2006.