Ustavující zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 13. 11. 2002

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Chrastava dne 13. 11. 2002

Během veřejného ustavujícího zasedání se zastupitelstvo města usneslo takto:

I. vydalo:
volební a hlasovací řád ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva

II. rozhodlo,
že hlasování o bodu č. 9 pořadu jednání bude tajné (volba členů rady města)

III. zvolilo:
1) mandátovou komisi ve složení
1. Bouda František
2. Vegner Miloš
3. Zitko Josef

2) ověřovatele zápisu
1. Wolf Stanislav
2. Ing. Štekl Pavel

3) volební komisi ve složení
1. Peřinová Martina
2. Šormová Hana
3. Jindrák Miroslav
4. Ing. Némethová Petra
5. Trnková Jiřina

IV. vzalo na vědomí:
zprávu mandátové komise

V.
všichni přítomní členové zastupitelstva složili zákonem předepsaný slib

VI. stanovilo:
počet členů rady města - 5 členů

VII. určilo,
že pro výkon funkce starosty a místostarosty budou zvolení členové zastupitelstva ve smyslu § 71 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů uvolněni

VIII. zvolilo:
1) Ing. Michaela C a n o v a starostou
2) Miloslava P i l a ř e místostarostou
3) Michala Košinu členem rady města
4) Ing. Pavla Štekla členem rady města
5) Pavla Pěcha členem rady města