Zasedání Zastupitelstva města
dne 2. června 2003

Na tomto mimořádném jednání za účasti senátora MUDr. Přemysla Sobotky zastupitelstvo města mimo jiné projednalo a schválilo:

- schválilo
návrh třetí změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2003 (navýšení příjmů z prodeje nemovitostí a pozemků, navýšení kapitálových výdajů na ŠJ)

- schválilo
poskytnutí daru (vstupenky na koupaliště Sluníčko Chrastava)
darovací smlouvy:
a) Základní škola Chrastava, náměstí 1. máje 228, okres Liberec, příspěvková organizace, vstupenky v hodnotě 22 600,-- Kč
b) Základní škola, Chrastava, Vítkov 69, okres Liberec, příspěvková organizace, vstupenky v hodnotě 1 200,-- Kč
c) Mateřská škola, Chrastava, Revoluční 488, příspěvková organizace, vstupenky v hodnotě 6 200,-- Kč

- schválilo
na základě doporučení RM č. 2003/11/II z 28. 5. 2003 plánované plnění výstavby školní jídelny, včetně žádosti o udělení výjimky u Ministerstva financí ČR a upřesnění ISPROFINU

- neschválilo
návrh, aby na uvedeném zasedání bylo hlasováno o zřízení osadního výboru Chrastava Vysoká