Zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 18. října 2004

Zastupitelstvo města na tomto zasedání projednalo a usneslo se mimo jiné takto:

schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 10 v domě č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava

schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 160, Barandov, k. ú. Dolní Chrastava, manželům Josefu a Martě Lojdlovým
Na 2. místě se umístila paní Jarmila Škodová.

schválilo
převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 2 v domě č. p. 203, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, panu Lukášovi Kubáčkovi
Na 2. místě se umístila slečna Petra Děkanová.
Na 3. místě se umístila paní Marcela Stankovičová.

schválilo

 1. prodej p. p. č. 724/1 o výměře 181 m2 - zahrada v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy do vlastnictví manželů Miroslava a Jiřiny Bártových
 2. prodej části p. p. č. 374/2 o výměře 139 m2 - trvalý travní porost (dle GP č. z. 152-305/2003 p. p. č. 374/4) v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy do vlastnictví Marie Ruskové
 3. prodej části p. p. č. 318/3 o výměře 12 m2 - zahrada (dle GP č. z. 372-278/2004 část p. p. č 318/1) v k. ú. Horní Chrastava do vlastnictví Petra Procházky
 4. prodej p. p. č. 699/3 o výměře 59 m2 - ostatní plocha, komunikace v k. ú. Dolní Vítkov do vlastnictví Radky Madlíkové
 5. a) prodej st. p. č. 32 o výměře 356 m2, p. p. č. 77 o výměře 650 m2 - trvalý travní porost, p. p. č. 79 o výměře 837 m2 - trvalý travní porost, p. p. č. 78/2 o výměře 1 193 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 80 o výměře 244 m2 – zahrada a p. p. č. 1114/1 o výměře 345 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Horní Vítkov, s podmínkou, že město zřídí věcné břemeno chůze a příjezdové cesty pro dům č. p. 22 a pozemkové parcely č. 53/2, č. 437/2, č. 53/3, č. 437/3, č. 436/2 a č. 54 do vlastnictví JUDr. Ivy Ištvánkové
  b) zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti vlastníka (Město Chrastava) pozemkové parcely č. 1114/1 v k. ú. Horní Vítkov strpět ve prospěch oprávněného chůzi a příjezd k domu č. p. a ke st. p. č. 90, p. p. č. 53/2, p. p. č. 53/3, p. p. č. 436/2, p. p. č. 437/2 a p. p. č. 437/4, vše k. ú. Horní Vítkov s podmínkou, že předmětný pozemek bude poté převeden z města Chrastava do vlastnictví JUDr. Ivy Ištvánkové

schválilo
změnu svého usnes
ení č. j. 2004/03/VII bod 13 a 14 ze dne 5. 4. 2004 tak, že nově zní

 1. prodej části pozemkové parcely č. 1068/1 o výměře cca 578 m2 - orná půda a část pozemkové parcely č. 1067/1 o výměře cca 630 m2 – trvalý travní porost, vše k. ú. Chrastava I, do vlastnictví manželů Michala a Márie Grundzových
 2. prodej části pozemkové parcely č. 1068/1 o výměře cca 25 m2 - orná půda a část pozemkové parcely č. 1067/1 o výměře cca 22 m2 – trvalý travní porost, vše k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Jaroslavy Dlabačové
 3. prodej části pozemkové parcely č. 1068/1 o výměře cca 50 m2 - orná půda v k. ú. Chrastava I, do vlastnictví Václavy Králové

schválilo
změnu svého usnesení čj. 2004/03/VII bod 16 ze dne 5. 4. 2004 tak, že nově zní

 1. prodej p.p.č 88/28 o výměře 61 m2 – trvalý travní porost a ideální podíl ve výši 1/5 z celku p. p. č. 88/27 o celkové výměře 76 m2– trvalý travní porost, vše k.ú. Chrastava II, do vlastnictví Pavlu Hudcovi
 2. prodej p. p. č. 88/29 o výměře 72 m2 – trvalý travní porost, p. p. č. 88/31 o výměře 65 m2 – trvalý travní porost a ideální podíl ve výši 1/5 z celku p. p. č. 88/27 o celkové výměře 76 m2– trvalý travní porost, vše k.ú. Chrastava II, do vlastnictví Janě Novákové
 3. prodej p. p. č. 88/30 o výměře 64 m2 – trvalý travní porost a ideální podíl ve výši 1/5 z celku p. p. č. 88/27 o celkové výměře 76 m2 - trvalý travní porost, vše k. ú. Chrastava II, do vlastnictví manželům Danielu a Evě Martinyovým
 4. prodej p. p. č. 88/32 o výměře 56 m2 – trvalý travní porost, p. p. č. 88/34 o výměře 45 m2 -trvalý travní porost a ideální podíl ve výši 1/5 z celku p. p. č. 88/27 o celkové výměře 76 m2- trvalý travní porost, vše k. ú. Chrastava II, do vlastnictví Františce Michálkové
 5. prodej p. p. č. 88/33 o výměře 79 m2 – trvalý travní porost a ideální podíl ve výši 1/5 z celku p. p. č. 88/27 o celkové výměře 76 m2– trvalý travní porost, vše k. ú. Chrastava II, do vlastnictví manželům Kristině a Romanovi Maruškovým

schválilo

 1. předběžně prodej (nebo její části) p. p. č. 1067/2 o výměře 136 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I
 2. předběžně prodej (nebo její části) p. p. č. 1074 o výměře 100 m2 – trvalý travní porost v k. ú. Chrastava I
 3. předběžně prodej p. p. č. 85/2 o výměře 667 m2 – zahrada v k. ú. Dolní Chrastava

schválilo
předběžně prodej části p. p. č. 761/1 o výměře cca 3000 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/9 o výměře 65 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/10 o výměře 103 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/11 o výměře 73 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/13 o výměře 72 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/14 o výměře 332 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/15 o výměře 101 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/16 o výměře 81 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/17 o výměře cca 250 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/18 o výměře 116 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/19 o výměře 74 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/20 o výměře cca 1300 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/21 o výměře 103 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 22 o výměře 63 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/23 o výměře 88 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/24 o výměře 55 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/ 25 o výměře cca 40 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 28 o výměře 2046 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/29 o výměře 54 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/30 o výměře 53 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/31 o výměře 371 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/32 o výměře 68 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/33 o výměře 69 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/37 o výměře 365 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 38 o výměře 67 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/39 o výměře 68 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/40 o výměře 70 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/41 o výměře 68 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/42 o výměře 70 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/43 o výměře 1076 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/46 o výměře 113 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/47 o výměře 75 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/48 o výměře 75 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/49 o výměře 644 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 51 o výměře 97 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/52 o výměře 49 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/53 o výměře 42 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/54 o výměře 100 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/55 o výměře 94 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/ 56 o výměře 119 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/58 o výměře 51 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/59 o výměře 141 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/60 o výměře cca 30 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/61 o výměře 67 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/62 o výměře 543 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 761/66 o výměře cca 50 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/67 o výměře 106 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/68 o výměře 104 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/70 o výměře 897 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/71 o výměře 61 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/72 o výměře 126 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/73 o výměře 339 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 761/75 o výměře 32 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 766/9 o výměře 921 m2 - ostatní plocha, část p. p. č. 771/2 o výměře cca 220 m2 - ostatní plocha, p. p. č. 1428/3 o výměře 48 m2 - ostatní plocha, vše k. ú. Chrastava I

zrušilo
na základě ankety vyhlášené starostou města unesení č. j. 2004/03/X, bod 1 ze dne 5. 4. 2004

zrušilo
usnesení č. j. 2003/06/III, bod č. 11 z důvodu nesplnění podmínek ze strany kupujícího

konstatovalo,
že na základě žádosti pana Luboslava Kotka nebude dodatečně měnit podmínky smlouvy po jejich vypovězení

schválilo
změnu svého usnesení čj. 2004/05/VI ze dne 16. 6. 2004 tak, že nově zní:
prodej části pozemkové parcely č. 361/1 o výměře 1468 m2 – trvalý travní porost v k.ú. Chrastava I do vlastnictví Veroniky Futóové, za účelem výstavby rodinného domku

vzalo na vědomí

 1. rezignaci dosavadních členů kontrolního výboru k datu zvolení nového kontrolního výboru, nejdéle však k 31. 12. 2004
 2. že dosavadní KV za dosud proběhlou část 2. pololetí nezahájil svou činnost

jmenovalo

 1. předsedu kontrolního výboru: členka ZM Martina Peřinová
 2. členy kontrolního výboru: paní Mgr. Alena Páchymová, paní Zdeňka Novotná

stanovilo,
že do volby členů kontrolního výboru do počtu 5 členů bude KV pracovat v počtu 3 členů

vydalo
obecně závaznou vyhlášku č. 5/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vzalo na vědomí
zprávu o stavu územně plánovací dokumentace města Chrastava a vyhodnocení požadavků na pořizování nové územně plánovací dokumentace a rozhodlo takto:

 1. neschválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle návrhu osadního výboru Vítkov - výstavba objektu rodinného domu (objekt pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na st.p.č. 55 v k.ú. Horní Vítkov, obec Chrastava
 2. neschválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle návrhu osadního výboru Vítkov - výstavba objektu rodinného domu (objekt pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 96 a 1074/2 vše v k. ú. Horní Vítkov, obec Chrastava
 3. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle návrhu osadního výboru Vítkov - výstavba objektu rodinného domu (objekt pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 94/1 v k. ú. Horní Vítkov, obec Chrastava
 4. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle návrhu osadního výboru Vítkov - výstavba objektu rodinného domu (objekty pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na st. p. č. 29 a p. p. č. 43 v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava
 5. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu - dle návrhu osadního výboru Vítkov, výstavba objektů rodinných domů (objekty pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 144 a 131/2 a 153/3 st. p. č. 107 vše v k. ú. Dolní Vítkov, obec Chrastava
 6. neschválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu - dle návrhu osadního výboru Vítkov, výstavba objektů rodinných domů (objekty pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 558/1 a 558/10 vše v k. ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava
 7. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu - dle návrhu osadního výboru Vítkov, výstavba objektů rodinných domů (objekty pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 576/2 a 834/2 vše v k. ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava
 8. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu - dle návrhu osadního výboru Vítkov, výstavba objektů rodinných domů (objekty pro bydlení nízkopodlažní venkovského typu) na p. p. č. 582/1, 582/2 a 583/1 vše v k. ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava
 9. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu - dle návrhu OVÚS MěÚ Chrastava, tj. umístění autobusového nádraží na stávající ploše autobusového nádraží včetně návrhu rozšíření nízkopodlažních doprovodných objektů (OV, prodejna apod.) za předpokladu respektování i doplnění stávající zeleně
 10. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava v rozsahu - dle návrhu OVÚS MěÚ Chrastava, tj. změna návrhové plochy pro umístění autobusového nádraží před ubytovnou Kovák do ploch ochranné a doprovodné zeleně
 11. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana Romana Pokorného - výstavba objektu doprovodného výrobního a technického zázemí (objekt občanské vybavenosti) na st. p. č. 135 a p. p. č. 239 vše v k. ú. Chrastava I, obec Chrastava
 12. schválilo pořízení změny územního plánu města Chrastava dle požadavku na změnu schváleného územního plánu města Chrastava podaného paní Krystynou Málkovou, spočívající v převedení stávajících ploch ochranné a doprovodné zeleně do ploch rekreace a zahrádkářských osad na p. p. č. 150/4, 150/5, 150/6, 150/7, 150/8, 150/2 a 150/3 vše v k. ú. Dolní Chrastava
 13. neschválilo požadavek na změnu schváleného regulačního plánu “Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava” podaný Josefem a Věrou Proboštovými, spočívající v posunutí navržené komunikace severně od pozemku p. č. 761/6 v k. ú. Dolní Chrastava, obec Chrastava
 14. odložilo na návrh členky ZM a předsedkyně osadního výboru Martiny Peřinové jednání o těchto bodech na příští zasedání ZM
 1. pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru pana Pavla Hudce a Karla Dvořáka - převedení pozemků p. č. 439/18 a části pozemku p. č. 439/4 do plochy rekreace - zahrádkářské osady vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava
 2. pořízení změny územního plánu města Chrastava - dle záměru firmy Rotec - Czech s. r. o., Andělská Hora 101, Chrastava - výstavba výrobních prostor (plocha pro čistou výrobu) na p. p. č. 363/1, 363/3, 363/4, a st. p. č. 131/1, 131/5 a 131/3 vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy, obec Chrastava, za předpokladu zachování stávající sportovní plochy tenisového hřiště
 3. pořízení změny územního plánu města Chrastava - záměr pana Pavla Tandlera, zastoupeného Ing. Petrem Šmakalem - převedení pozemků st. p. č. 152, 155 a p. p. č. 511/1, 520/5, 561/2, 561/3 vše v k. ú. Andělská Hora u Chrastavy do plochy čisté výroby (areál bývalé tepelné elektrárny Andělská Hora)

rozhodlo

 1. v souladu s § 19 zák.č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, jako orgán územního plánování o úplné úhradě nákladů jednotlivých žadatelů schválených změn, a to podílem dle počtu schválených změn
 2. o pořízení změn schváleného územního plánu města Chrastava dle usnesení ZM č. 2004/07/XIV, ve kterých dojde k uzavření dohody dle odst.1 v termínu do 31. 12. 2004

vzalo na vědomí
konání VIII. ročníku vyhlášení ankety "Sportovec Chrastavy 2004", které se bude konat v pátek 5. listopadu 2004 v městském kině

schválilo
v souladu s rozhodnutím RM ze dne 6. 10. 2004 postup ve věci započtení pohledávky vůči firmě Integra Liberec a. s. s tím, že dle pokynů právního zástupce města nebude město uvolňovat pozastávku, navzdory sdělení firmy Integra a. s. o neuznání naší pozastávky z její strany, z důvodu soudního vymáhání řádově vyšší pohledávky města vůči uvedené firmě

vzalo na vědomí

 1. zprávu o činnosti finančního výboru za 1. pololetí 2004
 2. plán činnosti finančního výboru na 2. pololetí 2004
 3. zápis z jednání finančního výboru

vzalo na vědomí
písemnou informaci ředitelství školy ohledně budovy v Bezručově ul. dočasně používané MěÚ, s jejímž provozem škola v následujícím období nepočítá. Z toho důvodu konstatovalo ZM, že nabídka ke zpětnému využití v souladu s usnesením městského zastupitelstva č. II/10 ze dne 26. 6. 2000 byla školou odmítnuta

schválilo
záměr nákupu repasovaného požárního vozidla pro SDH Chrastava v roce 2005 značky LIAZ 101 CAS 25 v hodnotě Kč 1 350 000,- + DPH a pověřilo starostu města podpisem kupní smlouvy. Nákup vozidla bude pořízen z rezervního fondu města. (DPH představuje částku Kč 256 500,-, celková cena s DPH činí Kč 1 606 500,-)

projednalo
žádost fy .A.S.A., spol s. r. o. o zprostředkování odkoupení akcií společnosti Technické a stavební služby a. s. od fy Baltom, s. r. o. a související záležitosti takto:
1. potvrdilo

padesátiprocentní majetkovou účast města Chrastava ve společnosti Technické a stavební služby a.s.
2. odmítlo

zvýšení majetkového podílu města Chrastava ve společnosti Technické a stavební služby a. s.
3. vzalo na vědomí

možnost odprodeje majetkového podílu od společnosti Baltom s.r.o. společností .A.S.A., spol. s.r.o.
4. neuplatňuje

předkupní právo města Chrastava jako akcionáře zakladatele na odkoupení akcií od společnosti Baltom, s. r. o. v případě prodeje této majetkové účasti společnosti .A.S.A., spol. s.r.o.
5. delegovalo

starostu města Ing. Michaela Canova na jednání valné hromady společnosti Technické a stavební služby a. s. konané do 31. 12. 2004