Zápis ze ZM Chrastava dne 3. 9. 2007

Datum konání: 3. 9. 2007

2007/04/I

diskusní příspěvky 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

ověřovatele zápisu Petra Rozmajzla a pana Michala Košinu 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

 

 

x

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

16

0

1

2

Podíl

84.2%

0%

5.3%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/II

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

program zasedání:
1. Informace, diskuse s občany
2. Majetkoprávní úkony
3. III. změna rozpočtu 2007
4. Odměny
5. Informace na vědomí
6. Různé
7. Diskuse

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

K bodu č. 2 2007/04/III

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

1) převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 6 v domě č. p. 57, Frýdlantská ul., k. ú. Chrastava I, paní Aleně Palátové za cenu 248 040,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) včetně návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. SBS/017/2007 (příloha č. 1a k originálu usnesení) a návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava K/036/2007 (příloha č. 1b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejich podpisem
2) převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 1 v domě č. p. 372, Andělohorská ul., k. ú. Dolní Chrastava, panu Václavu Škvorovi za cenu 296 73,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastavy v Městském bytovém družstvu Chrastava nájemcům bytů ze dne 18. 6. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků) včetně návrhu smlouvy o budoucí smlouvě o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. SBS/016/2007 (příloha č. 2a k originálu usnesení) a návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava K/035/2007 (příloha č. 2b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejich podpisem

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

 

 

 

x

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

16

0

0

3

Podíl

84.2%

0%

0%

15.8%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/IV

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

členy komise pro otevírání obálek při prodeji části podílu v MBD Chrastava na byt č. 5 v domě čp. 57 Frýdlantská ulice: Ing. Pavel Štekl, pan Stanislav Wolf, Ing. Petr Rachlický

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/V

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

převod části družstevního podílu v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně souvisejících práv a povinností k bytu č. 5 v domě č. p. 57, Frýdlantská ul., k. ú. Chrastava I, za minimální cenu 245 888,-- Kč a za dalších platných podmínek (Podmínky pro prodej části podílu města Chrastava v Městském bytovém družstvu Chrastava včetně práv a povinností k volným bytům bez nájemního vztahu ze dne 12. 9. 2001, ve znění pozdějších změn a dodatků)
t a k t o:
nejvyšší nabídce paní Evě Fajtové za cenu 521 000,-- Kč, (příloha č. 3a originálu usnesení) vč. návrhu smlouvy o převodu části členského podílu vč. práv a povinností v MBD Chrastava čj. K/018/2007 (příloha č. 3b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejich podpisem

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/VI

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

návrh kupní smlouvy čj. K/047/2007 (příloha č. 4 k originálu usnesení) pro prodej dle geometrického plánu čz. 540-132/2007 stavební parcely č. 59/1 o výměře 1 239 m2 – zastavěná plocha, zbořeniště, pozemkové parcely č. 405/1 o výměře 9 197 m2 – trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 405/2 o výměře 9 161 m2 – trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 405/6 o výměře 865 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 405/7 o výměře 870 m2 – trvalý travní porost, pozemkové parcely č. 405/8 o výměře 186 m2 – trvalý travní prost, pozemkové parcely č. 814/5 o výměře 372 m2 – ostatní plocha a pozemkové parcely č. 887 o výměře 10 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Dolní Chrastava do vlastnictví společnosti IMSTAV Group s r.o. za cenu 1 095 000,-- Kč a náklady spojené s prodejem a pověřilo starostu jejím podpisem

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

 

 

x

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

16

0

1

2

Podíl

84.2%

0%

5.3%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/VII

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

prodej dle geometrického plánu čz. 614-158/2006 pozemkové parcely č. 846/6 o výměře 125 m2 - zahrada a část stavební parcely č. 948 díl „b“ o výměře 10 m2, vše k.ú. Chrastava I do vlastnictví manželů Jaromíra a Věry Richterových za cenu 3 400,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/037/2007 (příloha č. 5 k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/VIII

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

prodej dle geometrického plánu čz. 165-168/2006
1) pozemkové parcely č. 58/49 o výměře 512 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví Jana Uhrika, za cenu 5 200,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/039/2007 (příloha č. 6a k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem
2) pozemkové parcely č. 58/48 o výměře 564 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví Michaely Fléglové, za cenu 28 200,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/040/2007 (příloha č. 6b k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem
3) pozemkové parcely č. 58/45 o výměře 440 m2 - trvalý travní porost a pozemkové parcely č. 58/44 o výměře 393 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví Jiřího Volského, za cenu 8 400,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/041/2007 (příloha č. 6c k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejich podpisem
4) pozemkové parcely č. 58/39 o výměře 651 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví MUDr. Evy Zemanové, za cenu 6 600,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/042/2007 (příloha č. 6d k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem
5) pozemkové parcely č. 58/50 o výměře 261 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví manželů Lenky a Milana Trakalových, za cenu 13 100,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/043/2007 (příloha č. 6e k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem
6) pozemkové parcely č. 58/41 o výměře 720 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví manželů Pavly a Miroslava Brejšových, za cenu 7 200,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/044/2007 (příloha č. 6f k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem
7) pozemkové parcely č. 58/47 o výměře 451 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví manželů Martiny a Josefa Železníkových, za cenu 4 600,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/045/2007 (příloha č. 6g k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem
8) pozemkové parcely č. 58/43 o výměře 997 m2 - trvalý travní porost v k.ú. Chrastava II do vlastnictví Marie Eisové, za cenu 49 900,-- Kč a náklady spojené s prodejem vč. návrhu kupní smlouvy čj. K/046/2007 (příloha č. 6h k originálu usnesení) a pověřilo starostu jejím podpisem

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/IX

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh:

1) ZM schválilo
kupní cenu pozemků spojených s realizací 2. etapy přeložky na 2000,-- Kč/m2
2) ZM konstatovalo,
že kupní ceny pozemků uvedených v bodě 1) převyšují řádově cenu obvyklou z důvodu, že zastupitelstvo města vyvíjí maximální úsilí vyřešit pozemkové problémy spojené s druhou etapou přeložky II/592 dohodou s dotčenými majiteli pozemků
3) ZM vzalo na vědomí,
že na žádost některých dotčených vlastníků a souhlasem zástupce investora budou u dotyčných vypracovány návrhy smluv o budoucí smlouvě (zahrnujcí nejen trvalé, ale i dočasné zábory), u vlastníků, kteří již podepsali návrhy smluv budou dopracovány návrhy smluv o budoucí smlouvě ve věci tzv. dočasných záborů
4) ZM vzalo na vědomí,
že ZM budou předloženy návrhy výše zmiňovaných smluv na nejbližším zastupitelstvu města po jejich kompletaci

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

 

 

x

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

 

 

x

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

 

 

x

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

 

 

x

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

 

x

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

12

1

4

2

Podíl

63.2%

5.3%

21.1%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/X

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

změnu č. 7 podmínek pro prodej části podílu města Chrastavy v MBD Chrastava nájemcům bytů (přílohy č. 8a, úplné znění č. 8b k originálu usnesení)

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/XI

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

podmínky pro prodej podílu města Chrastavy v MBD Chrastava k nebytovým prostorům (příloha č. 9 k originálu usnesení)

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

 

 

 

x

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

 

 

x

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

15

0

1

3

Podíl

78.9%

0%

5.3%

15.8%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/XII

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

1) záměr prodat část p.p.č. 48/1 o výměře cca 65 m2 - ostatní plocha v k.ú. Chrastava II (doprodej k p.p.č. 48/6)
2) záměr prodat p.p.č. 107/6 o výměře 42 m2 - ostatní plocha, p.p.č. 111/1 o výměře 517 m2 - trvalý travní porost, p.p.č. 112 o výměře 406 m2 - trvalý travní porost a p.p.č. 113 o výměře 1174 m2 - trvalý travní porost a část p.p.č 720 o výměře cca 100 m2 – ostatní plocha, vše k.ú. Andělská Hora u Chrastavy (na stavbu RD a zahrady)
Předložil ORM.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

K bodu č. 3 2007/04/XIII

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

na základě doporučení RM č.j. 2007/10/VII ze dne 20. 8. 2007 návrh 3. změny rozpočtu a investičního plánu na rok 2007 včetně navýšení rozpočtu pro osadní výbor v Andělské Hoře a zakoupení hlavního kopírovacího stroje (na úkor rozpočtové rezervy) (příloha č. 10 k originálu usnesení)
Předložil HFO.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

 

 

x

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

 

 

x

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

 

 

x

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

 

 

x

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

 

 

x

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

12

0

5

2

Podíl

63.2%

0%

26.3%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

K bodu č. 4 2007/04/XIV

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

návrh předsedů osadních výborů Vítkov a Andělská Hora na peněžité plnění členům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města za 1. pololetí r. 2007, včetně návrhu místostarosty na peněžité plnění předsedům těchto výborů (příloha č. 11a a 11b k originálu usnesení)
Předložil TAJ.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

K bodu č. 5 2007/04/XV

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM vzalo na vědomí

vyhodnocení ankety, týkající se případného zřízení parkoviště u sídliště Střelecký vrch p. p. č. 85/3 v k. ú. Chrastava I (příloha č. 12 k originálu usnesení)
Předložila KS.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

 

 

x

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

 

 

x

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

15

0

2

2

Podíl

78.9%

0%

10.5%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/XVI

 

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM vzalo na vědomí

petici občanů proti rozšiřování parkovacích ploch na Střeleckém vrchu pro osobní automobily na úkor ploch zeleně (příloha č. 13 k originálu usnesení)
Předložila KS.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/XVII

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM

1) vzalo na vědomí
informaci starosty ze dne 2. 8. 2007 ohledně dosavadního jednání ve věci převodu majetku TJ Spartak Chrastava (příloha č. 14a k originálu usnesení)
2) vzalo na vědomí
nabídku TJ Spartak Chrastava ze dne 20. 8. 2007 na odkoupení plynové kotelny s tím, že upřednostňuje přímý prodej třetí osobě (právnické osobě provozující tuto činnost) (příloha č. 14b k originálu usnesení)
Předložil ST.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

 

 

x

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

 

 

x

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

 

 

x

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

14

0

3

2

Podíl

73.7%

0%

15.8%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

K bodu č. 6 2007/04/XVIII

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

výjimku z nejnižšího počtu žáků dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. § 4 odst. 3 pro Základní školu a Mateřskou školu, Chrastava, Vítkov 69 – příspěvková organizace s tím, že se zavazuje v souladu se zákonem, uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy (příloha č. 15 k originálu usnesení)
Předložil MST.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

 

 

x

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

 

 

x

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

 

 

x

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

14

0

3

2

Podíl

73.7%

0%

15.8%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

2007/04/XIX

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM vzalo na vědomí

dodatek č. 1, který se týká změny sídla partnera projektu výstavby Větrného parku Václavice - Uhelná Nepojmenované smlouvy dle ust. § 269 obch. zákoníku o spolupráci při výstavbě Větrného parku Václavice - Uhelná a občany obce Vítkov zastoupené osadním výborem ve Vítkově zřízeném Zastupitelstvem města Chrastava a společností EEH s.r.o. a pověřilo starostu jeho podpisem (příloha č. 16 k originálu usnesení)
Předložil MST.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

 

 

 

Stanislav Wolf

x

 

 

 

Romana Krčková

x

 

 

 

Michal Košina

x

 

 

 

Petr Rozmajzl

x

 

 

 

Miloslava Šírová

x

 

 

 

Martin Suchomel

x

 

 

 

Oldřich Němec

x

 

 

 

Aleš Trpišovský

x

 

 

 

Pavel Pěch

x

 

 

 

Ingeborg Henzlová

x

 

 

 

František Bouda

 

 

 

x

Pavel Štekl

x

 

 

 

Josef Zoul

x

 

 

 

Petra Némethová

x

 

 

 

Michael Canov

x

 

 

 

Petr Rachlický

x

 

 

 

Jiří Mlynář

 

 

 

x

Václav Severa

x

 

 

 

Celkem

17

0

0

2

Podíl

89.5%

0%

0%

10.5%

Návrh byl přijat.

 

Ověřovatelé zápisu:

Petr Rozmajzl 

Michal Košina 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

Miloslav Pilař, místostarosta