Zápis ze ZM Chrastava dne 26. 9. 2007

Datum konání: 26. 9. 2007

2007/05/I

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

ověřovatele zápisu Mgr. Aleše Trpišovského a pana Martina Suchomela

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

     

Stanislav Wolf

x

     

Romana Krčková

x

     

Michal Košina

x

     

Petr Rozmajzl

x

     

Miloslava Šírová

x

     

Martin Suchomel

x

     

Oldřich Němec

x

     

Aleš Trpišovský

x

     

Pavel Pěch

x

     

Ingeborg Henzlová

x

     

František Bouda

x

     

Pavel Štekl

x

     

Josef Zoul

x

     

Petra Némethová

x

     

Michael Canov

x

     

Petr Rachlický

x

     

Jiří Mlynář

x

     

Václav Severa

x

     

Celkem

19

0

0

0

Podíl

100%

0%

0%

0%

Návrh byl přijat.

 

2007/05/II

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

program zasedání:
1. Prodej akcií Termiza a.s. Liberec
2. Různé
3. Diskuse

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

     

Stanislav Wolf

x

     

Romana Krčková

x

     

Michal Košina

x

     

Petr Rozmajzl

x

     

Miloslava Šírová

x

     

Martin Suchomel

x

     

Oldřich Němec

x

     

Aleš Trpišovský

x

     

Pavel Pěch

x

     

Ingeborg Henzlová

x

     

František Bouda

x

     

Pavel Štekl

x

     

Josef Zoul

x

     

Petra Némethová

x

     

Michael Canov

x

     

Petr Rachlický

x

     

Jiří Mlynář

x

     

Václav Severa

x

     

Celkem

19

0

0

0

Podíl

100%

0%

0%

0%

Návrh byl přijat.

 

K bodu č. 1 2007/05/III

diskusní příspěvky

 

zastupitel

Typ

návrh: ZM schválilo

prodej 8 ks akcií společnosti Termizo a.s., Dr. Milady Horákové 571, Liberec 1, IČ 646 502 51 v držení Města Chrastava majoritnímu vlastníku společnosti Codar invest, b. v., Strawinskylaan 701, WTC Tower A, 1077XX Amsterdam, Holandsko za cenu 500 tis. Kč za jednu akcii, tj. 4 miliony Kč a kupní smlouvu v předmětné záležitosti, při dodržení schválené ceny, a pověřilo starostu jejím podpisem

Předložil ST.

 

zastupitel

pro

proti

zdržel se

nehlasoval

Miloslav Pilař

x

     

Stanislav Wolf

x

     

Romana Krčková

x

     

Michal Košina

x

     

Petr Rozmajzl

   

x

 

Miloslava Šírová

x

     

Martin Suchomel

x

     

Oldřich Němec

x

     

Aleš Trpišovský

x

     

Pavel Pěch

x

     

Ingeborg Henzlová

x

     

František Bouda

x

     

Pavel Štekl

x

     

Josef Zoul

x

     

Petra Némethová

x

     

Michael Canov

x

     

Petr Rachlický

x

     

Jiří Mlynář

x

     

Václav Severa

x

     

Celkem

18

0

1

0

Podíl

94.7%

0%

5.3%

0%

Návrh byl přijat.

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Aleš Trpišovský

Martin Suchomel

 

Ing. Michael Canov, starosta 

Miloslav Pilař, místostarosta