BULLETIN SPHMCH č. 93 / duben 2002

Z HISTORIE BÍLÉHO KOSTELA NAD NISOU

Obecní úřad v Bílém Kostele nad Nisou se chystá vydat letos publikaci u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o této obci.
V roce 1362 byl sepsán seznam farností na severu Čech a u každého názvu byla uvedena výše církevních poplatků. Na témž zažloutlém listě je uvedeno také jméno Chrastavy v polatinštělé podobě CRACZAUIA (viz BULLETIN 1/2002).
Nejstarší záznam o Bílém Kostele zde má také latinskou podobu a ta zní ALBA ECCLESIA. Je však známo, že tato obec, založená v 13. století německými kolonisty z okolí Míšně, se zpočátku jmenovala HEINRICHSDORF (tedy Jindřichov) na počest tehdejšího majitele panství Jindřicha I. z Donína. V listinách se objevují také zkomolené podoby Heinersdorf nebo Hennersdorf. Teprve mnohem později nacházíme v kronikách ná
zev WEYSSKIRCH a WEISSKIRCHEN.
K Bílému Kostelu patří osada Panenská Hůrka, která byla založena horníky. Frauenbergk je nejstarší zaznamenaná podoba Panenské Hůrky, která se v 16. století stala významným horním městečkem s mnoha privilegii. Dobývalo se tu olovo, stříbro, železná ruda a měď. Pro svou polohu uprostřed lesů byla v 19. a 20. století vyhledávaným letoviskem.
Také osada Pekařka (něm. Bäckenhain) patří dodnes k obci Bílý Kostel, rovněž tak myslivna Na Rozkoši a strážní hrad Rajmond.
Bílý Kostel byl po celá staletí zemědělskou obcí. Teprve ve 2. polovině 19.století zde byly postaveny čtyři textilní továrny. (V jedné z nich - firma Jäger - byly v letech 1944 - 45 ubytovány Židovky z Francie a Holandska.) V 80. letech 19. století tu byla postavena papírna bratří Soyků.
Obec byla postižena povodněmi Nisy, epidemií moru a válečnými taženími různých armád. Řádili tu Švédové v třicetileté válce, v 18. a 19. století Prusové.
O kostelu, který dal obci jméno, se vypráví pověst "Hedvábný šáteček". Na zámku Grabštejn se narodil syn, budoucí dědic panství, a kníže z Donína se rozhodl na počest této události dát postavit nový kostel. K tomuto účelu byl vybrán vrch poblíž Panenské Hůrky (něm. nazývaný Kirchberg). Co zedníci ve dne postavili, to v noci pekelné
síly zbořily. Tak se to opakovalo několikrát. Kněžna sem přijela kočárem a vystoupila na vrchol kopce. Uchopila mezi prsty svůj hedvábný šáteček a řekla: "Kam vítr můj šáteček zanese, tam bude místo pro nový kostel. "Vítr unášel lehounký šáteček daleko nad poli a loukami, až se nakonec zachytil na šípkovém keři. Na tom místě se zedníci dali do práce a výsledek jejich námahy už nikdo neničil.
Kostel byl zasvěcen Všem svatým, později sv. Mikuláši. Nynější kamenná věž byla postavena v roce 1679.
V roce 1859 byla postavena železniční trať z Liberce do Žitavy. Od té doby je v obci nádraží. V roce 1872 tu byl zřízen poštovní úřad. Roku 1894 byla postavena dnešní školní budova.
Most přes Nisu s velkými betonovými oblouky byl postaven v roce 1926. Vedle něho stávala od roku 1590 hrázděná budova, cechovní dům horníků. Později se z něho stal hostinec "U Pyramidy", který vyhořel v prosinci 1932.
V roce 1900 měla obec Bílý Kostel nad Nisou (i s osadami) 272 domů s 1600 obyvateli.

- fv -

HRADY A ZÁMKY ČEKAJÍ TAKÉ NA VÁS

Jaro, na které jsme tak dlouho čekali, je dobou výletů. Někdo se vydá na cestu na kole, jiný autem, za svým cílem se vypraví i mnoho pěších turistů s batohem na zádech.
1. duben je dnem, kdy se po několikaměsíční přestávce opět otvírají brány hradů a zámků, na něž je naše země tak mimořádně bohatá.
Přinášíme Vám přehled stručných informací o některých historických pamětihodnostech v našem okolí.
Pondělí je - jak známo - den, kdy jsou hrady, zámky, muzea a galérie pro veřejnost uzavřeny.

SYCHROV má provoz po celý rok, je otevřen i v zimních měsících. Otevřeno je od 9.00 hod, poslední prohlídka začíná v 15.30 hod. Vstupné: děti 20,-Kč - dospělí 40,-Kč, do zámeckého parku je jednotné vstupné 10,-Kč

FRÝDLANT patří k objektům 1. kategorie, jako je např. Pražský hrad, Karlštejn nebo Hluboká. Proto je tu vstupné vyšší. Od dubna do konce října je otevřeno ráno od 9.00 hod, odpoledne začíná poslední prohlídka v 15.30 hod. Vstupné: děti 35,-Kč, dospělí 70,-Kč

LEMBERK je v dubnu otevřen od 9.00 hod. do 16.00 hod. Od května se návštěvní doba prodlužuje, tedy do 17.00 hod. Vstupné: děti 20,-Kč, dospělí 40,-Kč. Na zámku jsou dva prohlídkové okruhy. Na malý okruh (muzeum sv. Zdislavy) je jednotné vstupné 20,-Kč.

GRABŠTEJN je z okolních hradů nejlacinější (stavební úpravy nejsou dosud dokončeny, je zde zatím omezený počet expozic). Děti zde platí pouze 10,-Kč, dospělí 20,-Kč. Vyžaduje se příplatek za fotografování a filmování kamerou. Otevřeno je kromě pondělka od 9.00 hod do 16.00 hod.

HRUBÝ ROHOZEC nabízí návštěvníkům dva prohlídkové okruhy. Velký okruh je pro děti za 25,- Kč a pro dospělé za 45,-Kč. Malý okruh je lacinější, pro děti za 15,-Kč, pro dospělé za 30,-Kč. Otevřeno je v dubnu od 9.00 hod. do 16.00 hod., v dalších měsících do 17.00 hod.

PŘEJEME VÁM HODNĚ SLUNÍČKA

Poděkování

Srdečně děkuji všem, kteří se svou účastí na smutečním obřadu, slovem útěchy nebo písemnou kondolencí snažili zmírnit mé těžké chvíle po úmrtí mé manželky Aničky ŠULCOVÉ. Díky Vám všem.

Zdeněk ŠULC

ZÁHADA FÜHRICHOVA HROBU

Snad každý občan Chrastavy, který slyšel o malíři Josefu Führichovi, ví, že tento umělec strávil většinu svého života v hlavním městě Rakouska - Uherska - ve Vídni. Tam také v březnu 1876 zemřel.
Když jsme před pěti lety uspořádali do Vídně dva autobusové zájezdy, navštívili jsme na předměstí Grinzing Führichův hrob. Z fotografií jsme věděli už dří
ve, jak jeho hrob vypadá.
Až potud by bylo všechno v naprostém pořádku. V pátek 9. března t.r. se stalo něco neobvyklého. Pan Josef Bígl, který jezdí denně do zaměstnání do Liberce, si zašel do knihkupectví pana Fryče v Pražské ulici a tam mezi knižními novinkami našel knihu J. Kovaříka s názvem KLÍČ K PRAŽSKÝM HŘBITOVŮM. V jedné její části je uveden jmenný seznam významných osobností, které jsou pohřbeny na Olšanských hřbitovech, a tam pod písmenem F je uvedeno jméno Josef FÜHRICH. Souhlasí i jeho životopisná data: 1800 - 1876.
A tím to všechno začalo. Hlavou se nám začaly honit všelijaké myšlenky: Proč má jeden člověk dva hroby, a to ještě na tak vzdálených místech? Který z těch dvou je opravdový: ten ve Vídni či ten v Praze? Ve zmíněné publikaci byl i nákres hřbitovního úseku č. IV, v něm je část č. 8 a v ní hrob č. 46. Poloha Führichova hrobu je tedy naprosto přesná. Co dělat dál? Bylo nutno si údaje ověřit. A tak jsem jel také do Liberce, nechal jsem si od prodavače v knihkupectví ukázat knihu o pražských hřbitovech a tam jsem se přesvědčil, že pan Bígl nejenže mluvil pravdu, ale vypsal si všechny údaje naprosto přesně.
Rozhodl jsem se, že napíši dopis na správu Olšanských hřbitovů a požádám vedoucího, aby mi pořídil snímek hrobu. Uvažoval jsem asi takto: Samozřejmě je jedině pravý ten Führichův hrob ve Vídni, o tom jsem ani chvíli nepochyboval. Je však možné, že v Praze je jakýsi symbolický hrob, např. umělcova busta s nápisem o jeho významu, neboť to byl skutečně významný umělec, narodil se v severn
ích Čechách, čtyři roky studoval v Praze. Tuto svou domněnku jsem do svého dopisu zahrnul a čekal jsem na odpověď.
Přišla přesně za týden od doby, kdy jsem správci Olšanského hřbitova svůj dopis odeslal. To, co jsem si ve stručné odpovědi přečetl, mě ohromilo. Proto uvedu text dopisu v plném znění:

"Věc: hrob č. 4 - 8 - 46

V tomto hrobě je pochován advokát JUDr. Josef Führich. Datum pohřbu je 7.1.1937. Ve své závěti odkázal jmění Akademii umění a věd.
Údaj, který je uveden v publikaci "Klíč k pražským hřbitovům", je mylný. Jakým způsobem došlo k záměně, nelze zjistit.
Na hrobě není dochována žádná nápisová deska se jménem.

S pozdravem: Ing. Vladimír Slavík, vedoucí HS Olšany

P.S. Vaše připomínka bude předána k opravě autorovi publikace."

A moje domněnka? Autor knihy zřejmě o našem rodákovi něco věděl, viděl možná některé jeho obrazy. Zjistil si tedy životopisná data narození a smrti chrastavského malíře - a záhada byla na světě!
Řekněte sami: koho by napadlo, že stejné jméno i příjmení nosil jakýsi nám neznámý pražský advokát???

Dr. František VYDRA

INFOCENTRUM VÁM NABÍZÍ

V našem IC si můžete koupit přes 20 druhů pohlednic našeho města a nejbližšího okolí. Novinkou jsou dvě pohlednice hradu Hamrštejn. Cena 1 pohlednice je 3,- Kč.

Můžeme Vám nabídnout také několik druhů map:

- JEŠTĚDSKÝ HŘEBEN - HRÁDECKO - CHRASTAVSKO - JIZERSKÉ HORY - jih

Všechny tyto mapy mají měřítko 1: 25 000 a stojí 50,-Kč.

Máme také kvalitní mapy Jizerských hor a Lužických hor v měřítku 1: 50 000 za 40 - 50,-Kč. Na prodej je také pohledová mapa Podještědí za 30,-Kč.

Nabízíme Vám také brožury:

- JIZERSKÉ HORY - průvodce (čes. i něm. verze) za 40,-Kč

- TOULKY EUROREGIONEM NISA (čes. i něm.) za 20,-Kč

- PODJEŠTĚDÍ (čes. i něm.) za 50,-Kč

- HRÁDECKO - CHRASTAVSKO (čes. i něm. verze) za 50,-Kč

- TŘICET VÝLETŮ PO TROMEZÍ za 30,-Kč.

Stále ještě máme na skladě několik výtisků publikace " CHRASTAVA - KAPITOLY Z DĚJIN MĚSTA A OKOLÍ" (mnoho barevných ilustrací, křídový papír, plátěná vazba) za 150,-Kč.

V žádné rodině by neměl chybět "CHRASTAVSKÝ KALENDÁŘ 2000". Je to 160 stran zajímavého čtení o našem městě. Cena: 49,-Kč

Pro děti máme velký výběr brožur za jednotnou cenu pouhých 5,- Kč:

NEJSTARŠÍ ČESKÉ POVĚSTI
DESET POVĚSTÍ Z CHRASTAVY A OKOLÍ
DESET POVĚSTÍ Z FRÝDLANTSKA
DESET POVĚSTÍ Z LUŽICKÝCH HOR
DESET POVĚSTÍ Z JIZERSKÝCH HOR
JOSEF FÜHRICH - NEJSLAVNĚJŠÍ Z CHRASTAVSKÝCH MALÍŘŮ

U nás je možno si koupit také nový PLÁN MĚSTA CHRASTAVY, kde jsou zakresleny i nově vzniklé ulice, např. Větrná aj. Cena je 15,-Kč. Doporučujeme Vám také pěknou barevnou publikaci MĚSTA OKRESU LIBEREC za pouhých 25,- Kč. Velmi užitečná je publikace SLABIKÁŘ NÁVŠTĚVNÍKU PAMÁTEK, který pomáhá zájemcům o historické stavby (hrady, zámky, kostely) určit podle architektonických znaků stavební sloh a stáří památek, na něž je naše země tak bohatá.

Najdete-li k nám cestu, určitě Vás upoutají ještě další publikace, o nichž jsme se nezmínili.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.