BULETIN č. 119 - 9/2004

Kniha starých pohlednic
Další nový obecní znak
Stará pohlednice Chrastavy vypráví
Prázdninová setkání v městském muzeu
Rajmond, Roimund, Roimund – za pouhé tři koruny
Volby jako neúprosný svědek historie
Postrk: Smutný pohled do dávné historie

Kniha starých pohlednic
V posledních několika letech se na mnoha místech České republiky vydávají publikace s reprodukcemi starých pohlednic. Zájem o tyto knihy je značný. Snad je to způsobeno nostalgií lidí dnešní moderní, přetechnizované doby. Sběratelé jsou ochotni zaplatit na burze starožitností stovky korun za jedinou pohlednici se známkou císaře Františka Josefa I., popsanou různými vzkazy na obou stranách. I s pravopisnými chybami...
Tyto staré pohlednice jsou buď černobílé, nebo kolorované. V našem okolí byla před lety vydána např. kniha pohlednic ze starého Liberce nebo z Jizerských hor. Protože zde v minulosti žilo mnoho německých obyvatel, určitě se mezi zájemci o koupi najde značný počet Němců, a proto bývá doprovodný text dvojjazyčný.
Jistě Vás bude zajímat, že podobná publikace by měla spatřit světlo světa zde, v mikroregionu Hrádecko – Chrastavsko. Vedle dvou měst – Hrádku nad Nisou a Chrastavy – patří do této oblasti sedm obcí: Kryštofovo Údolí, Bílý Kostel, Chotyně, Rynoltice, Nová Ves, Mníšek a Oldřichov v Hájích.
Starostové těchto vesnic s návrhem souhlasí. Kromě uvedených obcí budou v knize samozřejmě zastoupeny i vesnice, které dnes obecní úřad nemají a byly připojeny k většímu celku. Najdeme tam tedy i pohlednice z Václavic, Oldřichova na Hranicích, Jitravy, Noviny, Dolní Suché atd.
Sběratel p. Viktor Marek (narodil se v Chrastavě, žije po mnoho let v Litoměřicích) má ve své sbírce spoustu pohlednic, přesto budou o spolupráci požádáni i další sběratelé. Grafik a nakladatel p. Karel Prášil, rodák z Liberce, má na svém kontě téměř patnáct podobných knih, např. Roudnice nad Labem či Hořovicko, a rád graficky upraví tu naši.
Cena publikace se odhaduje na 250 – 270 Kč. Měla by vyjít v únoru nebo březnu roku 2005.
F. VYDRA

Další nový obecní znak
V prázdninovém dvojčísle jsme seznámili čtenáře BULLETINu s novým obecním znakem Nové Vsi u Chrastavy. Vzpomínáte si ? Beraní hlava, dvě ryby a kolo z erbu šlechtického rodu Redernů.
A dnes? Představíme vám obecní znak CHOTYNĚ. Jméno této obce vyvolává mezi odborníky neshody. Někteří připouštějí, že by toto jméno mohlo mít keltský původ. V blízkosti keltského oppida ve Stradonicích na Berounsku se vyskytují podivně znějící místní jména Koda a Kotys. Německý název obce byl Ketten, takže počáteční písmeno K činí tento místní název keltskému pojmenování bližší.
Objevují se i dohady, že by základem názvu mohlo být slovo Chod, tedy Chodyně. Podobně jako na Domažlicku chodili po hraničních stezkách ochránci hranic, i zde, na styku slovanského a německého živlu, prý možná chodily milčanské hlídky a držely na hranicích s Němci stráž. Přímé důkazy pro tato tvrzení však chybějí.
Obec CHOTYNĚ má svůj znak teprve asi rok. Aby mohl platit, musel být schválen parlamentem. Ke znaku patří také obecní vlajka. Obec může předložit svůj vlastní návrh na znak, avšak konečnou podobu obvykle provede odborník - heraldik.
Zadívejme se na chotyňský znak podrobněji:
V levé části vidíme bílý (stříbrný) paroh v modrém poli. Paroh byl symbolem šlechtického rodu Donínů (von Dohna), který byl po tři sta let chotyňskou vrchností. K stříbrnému paroží patřila i panna. Ta zaujímá místo uprostřed znaku. V červeném poli drží kapli, zřejmě kapli sv. Kateřiny na Grabštejně. A bílá lilie pod ní je součástí erbu Jiřího Mehla ze Střelic. Na chotyňském znaku jsou tedy zobrazeny dva rody, které měly pro grabštejnské panství rozhodující význam.
Která obec mikroregionu bude další na řadě? Budou to Rynoltice, Kryštofovo Údolí či Mníšek ?
-vy -

Stará pohlednice Chrastavy vypráví
Cvaknutí fotoaparátu zvěční současný stav věcí navždy, i když později dochází k různým změnám a přestavbám. Neznámý fotograf stiskl někdy na samém začátku dvacátého století spoušť a tím pro nás, lidi začátku 21. století, vytvořil záhadu. Proč? Protože tak jako na tomto snímku naše město již dávno nevypadá.
Záběr je zřejmě pořízen ze stráně nad bývalým Elitexem. Němečtí obyvatelé ten zalesněný kopec nazývali Klingerberg, na počest zakladatele největší továrny Ignáce Klingera.
Povšimněme si některých nápadných změn.
V popředí vidíme železniční most trati Žitava- Liberec.
Vedle vlakového nádraží bývala vápenka. Objekt továrny Vzduchotechnik (měl v průběhu své existence různá jména: Thost, Janka, LVZ, Vzduchotechnik) stojí jakoby osaměle, není bezprostředně obklopen jinými budovami. Stojí vpravo uprostřed louky či polí. Zato továrna firmy Cichorius v Nádražní ulici (Frýba, Bytex, Mykana, Bremi) působí na tomto starém snímku mohutným dojmem a z jejího komínu se valí tmavý, hustý kouř. Zcela na levém okraji pohlednice vidíme další tovární objekt se štíhlým komínem. Je to bývalá textilka firmy König (dnes je v části objektu zřízena restaurace “U Komína”).
V dálce vidíme (dost nezřetelně) bílou věž kostela a nalevo od něho stojí nejstarší chrastavský průmyslový objekt v našem městě – přádelna firmy Pollack. Tu bychom ovšem dnes marně hledali, stávala pod městským parkem v těch místech, kde jsou dnes postavené desítky garáží. Máme-li dobrý zrak, najdeme mezi domy také vyčnívající věž radnice. Malý kousek doleva od radnice vidíme školní budovu na náměstí.
Je docela zajímavé hledat a porovnávat, které budovy ještě v té době nestály a které dnes již nestojí (např. zmíněná firma Pollack, která zkrachovala ve 30.letech v době hospodářské krize a byla asi v roce 1935-36 zbourána). Nestojí dosud ani VÚDM (dětský domov), který byl postaven v roce 1912. Fotografie tedy nutně pochází z dřívější doby.
Fotografie byla vytvořena ve zlomku vteřiny, ale my si můžeme - s lupou v ruce – najít dost času, abychom si ji důkladně prohlédli.
vy –

Prázdninová setkání v městském muzeu
Situace se opakuje každým rokem. V červenci a v srpnu přijíždí do našeho města spousta návštěvníků z celé republiky. Ubytování mají většinou v některém z penzionů v Kryštofově Údolí, někteří bydlí na hrádecké Kristýně či v Polesí u Rynoltic. Většina cestuje autem, ale najdou se i pěší turisté (i starší ročníky) a samozřejmě mnoho cyklistů. Kupují si pohlednice a mapy, ale letos byl mimořádný zájem o dřevěné turistické známky, na nichž je vyobrazena stará hasičská stříkačka jako symbol města, neboť právě muzeum hasičské techniky nás proslavilo daleko široko. Známka stojí 20,-Kč a má číslo 985.
Mezi letošními prázdninovými návštěvníky byl např. p. Balcar z Plzně, který ví o výrobě v chrastavském závodě Spreewerke během 2. světové války víc než kdokoliv jiný. Byly zde manželské páry z Ostravy, Českých Budějovic, Olomouce a Přerova. Většina z nich navštívila naše město poprvé. Bylo zde také mnoho rodin s dětmi, které si od nás odvážely nejen trojjazyčný prospekt o Chrastavě, ale i knížečky s chrastavskými pověstmi. Přišel k nám i p. Siegmund s manželkou, který se v roce 1924 narodil – ve Führichově domě. Vyprávěl, že v té době nebyl tento dům veřejnosti přístupný. V 1. poschodí byly uloženy Führichovy obrazy, dole byl normální byt pro jejich rodinu. Když se asi po dvou letech přestěhovali Siegmundovi do nově postaveného domku kdesi na Bělokostelecké ulici, nastěhoval se do Führichova domu jeho strýc p. Herrmann, který si v přízemí zřídil truhlářskou dílnu.
Pokud jde o zahraniční návštěvníky, převažovali samozřejmě turisté ze sousedního Německa. Vzpomínám si na sympatického muže z Kolína nad Rýnem, s nímž přišly tři Japonky. Ano, čtete správně. Říkal, že jeho dcera studuje japonštinu, a tak zřejmě jeho rodina navázala s Japonskem přátelské styky. Naše muzeum navštívili také Němci z Rostocku i z Brém, z Chotěbuzi i z oblasti Durynska. Zajímavý byl rozhovor s manželi z Dánska, ani letos nechyběli mezi hosty muzea Holanďané.
Ve čtvrtek 19. srpna 2004 se u nás objevil muž z polského města Raczibórz, který se narodil v roce 1942 v Chrastavě v jednom ze zděných jednopatrových lágrů, kde bydleli “ostarbajtři” z okupovaných zemí východní Evropy. Jeho rodiče zde pracovali ve zbrojovce Spreewerke. Poprvé ve svých 62 letech navštívil své “rodné” město.
Většina návštěvníků si prohlédla také fotografickou výstavu o rozhlednách na Liberecku. Ukázalo se, že mnohé již znají, další se staly pro ně inspirací k výletu. - va -

Rajmond, Roimund, Roimund – za pouhé tři koruny
Poměrně široká škála pohlednic s motivy Chrastavy a nejbližšího okolí byla v červenci obohacena o další novinku. Zatímco zřícenina Hamrštejna je v prodeji ve dvou variantách, letos poprvé se objevila také pohlednice se záběry hradu RAJMONDU. Je doplněna erbem Donínů. Proč? Tento strážní hrad dal v roce 1347 postavit šlechtic Jan I. z Donína.
Někteří turisté si upřímně postěžovali, že zbytky hradu vůbec nenašli. Je pravda, že z původní opevněné stavby toho příliš mnoho nezůstalo. Těm, kteří si chtějí Rajmond učinit cílem svého výletu, dáváme tuto radu. Jedťe (autem či na kole) po silnici ve směru na Jablonné v Podještědí. Poblíž bývalé myslivny na Rozkoši přetíná “dálnici” most. Odbočte a přejed´te most, avšak tabulka vás brzy upozorní, že lesní cesta je určena pouze pro vozidla lesní správy. Musíte tedy své auto zaparkovat a jít dál pěšky. Po několika stech metrech se musíme dát doprava a stoupat pěšky do poměrně prudkého svahu. Cesta od zmíněného mostu až k Rajmondu trvá 30 – 45 minut. Budeme však zklamaní, protože se tu kromě velké části silné kamenné zdi zachovaly pouze zbytky bývalých obranných příkopů. Bohužel není z kopce ani rozhled, protože jsou všude kolem vzrostlé stromy. - fv -

Volby jako neúprosný svědek historie
Z historie víme, že se soužití mezi českými a německými obyvateli našich pohraničních oblastí (Sudet) po roce 1933 zhoršovalo. Podíl na tom měla bezesporu i šovinistická propaganda Konráda Henleina, který nejednou hřímal z řečnické tribuny i u nás v Chrastavě.
Poslední předválečné volby se konaly v roce 1938. Připomeňme si, kolik hlasů odevzdali tehdy chrastavští občané pro jednotlivé politické strany:
KSČ
dostala 125 hlasů. Ve městě s mnoha průmyslovými podniky měli komunisté vcelku silnou pozici.
Československá strana národně socialistická obdržela mezi příslušníky nepříliš početné české menšiny 26 hlasů.
Československá soc. dem. stranu
volilo v Chrastavě 49 hlasů.
Německá soc. dem. strana
získala 40 hlasů.
A teď pozor!!!
Sudetoněmecká (Henleinova) strana
, které měla ve svém programu odtržení od ČSR a připojení k Velkoněmecké říši, získala 589 hlasů
chrastavských voličů! Tady jsou jakékoli komentáře zbytečné.
Hraniční kámen “U tří pánů”

Teprve od roku 1850 byla naše země rozdělena na okresy a kraje. Po celá staletí předtím bývala administrativní jednotkou v rakousko-uherské říši jednotlivá panství.
V lesích nad Kryštofovým Údolím najdeme dodnes podél turistické stezky několik hraničních patníků. Vytesaný nápis s písmeny GST a LB a letopočtem 1709 označoval hranici mezi grabštejnským a lemberským panstvím.
Poblíž osady Polesí u Rynoltic se nachází v lese skutečně zvláštní hraniční kámen, kterému se říká Třípanský kámen nebo kámen “U tří pánů“. V tom místě se totiž stýkaly hranice tří sousedních panství. Poměrně velký trojhranný kámen je umístěn poblíž osamělé lípy a do všech tří ploch je vytesán nápis z roku 1680.

Postrk: Smutný pohled do dávné historie
Slova CHUDOBINEC a PASTOUŠKA dodnes připomínají doby, kdy se lidem vedlo skutečně zle. Domovská obec, v níž se narodili, měla pak povinnost se o tyto ubožáky postarat.
Jen málokdo dnes ví, co znamenalo slovo POSTRK nebo POSLAT NĚKOHO POSTRKEM. V archivech se zachovalo mnoho úředních zápisů o tom, že byly některé osoby poslány do své rodné obce “postrkem”.
Uveďme si alespoň jeden případ, který se týká občana Chrastavy. Povšimněte si tehdejšího úředního jazyka. Úřední šiml řehtal o sto šest:
NÁLEZ ODSTRČOVACÍ (Abschiebungserkenntnis) - 26. února 1923
“Vyslovuje se, že bez výdělku a beze všech prostředků jsoucí KAREL THIEL, nar. 22.2.1896 v Chrastavě, polit. okres Liberec, domovským právem příslušný v obci Chrastava, povoláním stavitel klavírů, má býti podle zákona č. 88/ 1871 dopraven donucovacím pasem, v průvodu postrkem do domovské obce.”
C. k. místodržitelství v Čechách vydalo v roce 1909 vyhlášku s názvem “ZMĚNA VÝDAJŮ NA STRAVOVÁNÍ A OBUV POSTRKOVANÝCH OSOB “.

  1. denní strava se zvyšuje ze 48 hal. na 60 hal.
  2. boty za 1 K 20 hal., vysoké boty 4 K – zavádí se jednotná cena 2 K. Ustanovení vejde v platnost 1.8.1909.

Wojaček, v.r.

V roce 1921 – již za Masarykovy 1. republiky – se výdaje dále zvýšily. Denní stravování stálo místo 1 K 20 hal. 2 K, z toho snídaně 50 hal., oběd 1 K a večeře 50 hal.
V Chrastavě byla “postrková stanice”, kde se vedly do velké knihy podrobné záznamy. Postrkované osoby se nazývaly “hnanci”. Listujeme-li v těchto zápisech, nacházíme zde i česká jména: Jaroslav HAVEL (Semily), Josef SEDLÁČEK (Turnov), Václav HAJNA (Paseky), Ludvík HALAMA (Semily) aj.