CENOVÝ SAZEBNÍK

 

                                 Město Chrastava - pronájem stánků

                                     na Chrastavské slavnosti 2008

 

 

podnikatel: ………………………………………………………………………..

                                       (obchodní jméno/IČ/razítko)

 

 

So

Ne

Náměstí

Turpiš.

ul.

Ostatní

do 2m

do 4m

stánek města

staročes sort.

občerstvení

ostat.

sort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodejní dny:

80

200

80

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

xxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

umístění

xx

xx

xx

100

80

60

xxx

xxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

velikost

xx

xx

xx

xxxx

xxxxx

xxxxx

40

60

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxxx

stánek města

xx

xx

xx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

xxx

100

xxxxx

xxxxx

xxxx

staročes.

xx

xx

xx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

xxx

xxxx

0

xxxxx

xxxx

občerstv.

xx

xx

xx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

xxx

xxxx

xxxxx

350

xxxx

ostatní

xx

xx

xx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

xxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

100

Odpovídající položky zakroužkujte !

 

 

 

 

CELKEM

podpis,

datum,

razítko

podnikatele