Chrastavské slavnosti

Ročník 2001

Chrastavské slavnosti 2001 se konaly od 22. do 24. června. Novinkou proti minulým ročníkům byla návštěva souboru z bavorského partnerského města Eichstätt. Jde o těleso čítající asi 20 hráčů na bubínky a dechové nástroje s názvem FANFARENZUG - Fanfárový průvod, který prošel na počest zahájení Chrastavských slavností 2001 od budovy základní školy přes celé náměstí.

Fanfarenzug

Repertoár tvoří tradiční německá pochodová hudba, muzikanti mají folklórní oblečení a jsou ve věku 15 – 20 let. Hned za “fanfárníky” šla družina letní královny a pochopitelně královna sama. Ta osobně, na závěr průvodu, předala starostovi města klíč, kterým se slavnostně odemklo léto v Chrastavě a zahájily Chrastavské slavnosti 2001. Snad ještě něco o bavorském pivu z Eichsttätského pivovaru, které tu čepovali naši hosté v sobotu, přímo na náměstí. Pohárek stál 10 Kč a vybraný finační obnos putoval pro účely našeho města. 

Záběry z Chrastavských slavností 2001: