Vítězství u Ústavního soudu

Ústavní soud České republiky ve svém nálezu zveřejněném  dne 8. 7. 2010  Pl. ÚS 9/10 zamítl žalobu Ministerstva vnitra proti vyhlášce Města Chrastava  

Ministerstvo vnitra žalovalo Město Chrastava ve věci údajné nezákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 ze dne 22. 6. 2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  A to za to, že jsme ve vyhlášce stanovili, že ten kdo zaplatí pozdě, musí zaplatit sankční navýšení  (do měsíce 20%, do konce roku 50%, déle 200%).  Ministerstvo vnitra tvrdilo, že na to zastupitelstvo nemá právo, že je to protizákonné, že to smí určit jen správce poplatku (v našem případě hospodářsko-finanční odbor)…blíže zde. Spor s Ministerstvem trval sedm let, nejen za této, ale i za předchozích vyhlášek (počínaje č.2/2003). Sedm let nás ministerstvo masírovalo, že je naše vyhláška nezákonná, sedm let se na nás doslova střídali pracovníci tohoto ministerstva a tvrdili nám, že je náš postup nezákonný.  Dokonce jsme jednou jejich neuvěřitelnému tlaku podlehli a následnou vyhlášku č. 8/2006 zrušili. Když jsme se však dozvěděli, že Ústavní soud ve svém nálezu  Pl. ÚS 24/06 u jiné vyhlášky jiného města  doslova uvádí, že pod §14 odst. 1 zákona o poplatcích (který uděluje oprávnění zastupitelstvu) patří i  sankce za nesplnění poplatkové povinnosti“ stanovilo zastupitelstvo sankční navýšení opět v nové vyhlášce.  K našemu zděšení a neuvěření nás Ministerstvo vnitra napadlo opět….Ústavní soud, Neústavní soud….nezájem. 

 Ombudsman a Ústavní soud vítají vyhlášku města Chrastavy

Kromě samotného zamítnutí žaloby Ministerstva vnitra nás velmi potěšilo stanovisko, které ještě stihnul vydat ombudsman pan JUDr. Otakar Motejl (čest jeho památce), který to, že u nás navýšení poplatku stanovilo přímo zastupitelstvo ocenil slovy, které jsou uvedeny v nálezu Ústavního soudu takto: Takový postup v kontextu konkrétních zvýšení zvolených městem Chrastava je podle ombudsmana rozumný, předvídatelný a přispívající k právní jistotě. Zvlášť pak ombudsman, vzhledem ke zkušenosti s nerovným zacházením („s preferovanými zaměstnanci obecního úřadu“ a „nepreferovanými majiteli rekreační nemovitosti“) při sankčním zvyšování poplatku, zdůrazňuje pozitivum rovného přístupu k poplatníkům.“¨

Názor ombudsmana podpořil i samotný Ústavní soud: „Ve shodě s Veřejným ochráncem práv je Ústavní soud dokonce toho názoru, že předmětné upřesnění výše sankce vyhláškou jen žádoucím způsobem přispěje k právní jistotě adresátů právních povinností a příslušná rozhodnutí činí předvídatelnými a spravedlivějšími, neboť minimalizují nerovný přístup k poplatníkům při ukládání sankce, resp. stanovení její výše.“

Jsem přesvědčen, že zachování napadaných ustanovení vyhlášky musí uvítat i občané našeho města. Není tak totiž možné, aby například někomu za jeden den prodlení udělil úředník sankci ve výši trojnásobku (navýšení o 200%) a druhému za zpoždění o jeden rok navýšil poplatek jen o 20%. Ne vůbec se nebojíme, že by  naši chrastavští úředníci  jakkoli  chtěli zneužívat daný zákon (naopak jsme přesvědčeni o jejich  kvalifikovanosti  a čestnosti), ale dopředu známá pravidla jsou dopředu známá pravidla, z vyhlášky stanovený jednotný metr je jednotný metr (ve stylu padni komu padni), za který zodpovídají zastupitelé a nikoli úředníci. Ti sami toto řešení vítají, neboť jsou ochráněni před nezaslouženým tlakem ze strany opožděných  platičů a neplatičů. Zastupitelé, to jsou ty pravé osoby, které si musí umět před občany sankční navýšení zodpovědět, nikoli úředníci.       

Chrastava: Ministerstvo vnitra  2:0
(rozhodčí Ústavní soud)

Již 2x Ministerstvo vnitra žalovalo naši vyhlášku u Ústavního soudu a 2x jsme vyhráli (poprvé s vyhláškou č. 4/2007 ), což se dosud žádnému městu či obci v České republice nepodařilo.

Ministerstvo vnitra, jejich právní oddělení a další pracovníci by se měli nad sebou konečně zamyslet a začít brát naše právní názory vážně.

Čeká nás třetí bitva, ta nejdůležitější o napadenou vyhlášku č.5/2009 o zákazu videoterminálů. O její přednostní projednání již požádala Ústavní soud i kancelář ombudsmana. Věřím, že povedeme 3:0.

V Chrastavě dne 8. 7. 2010, aktualizováno 9. 7. 2010

Ing. Michael Canov - starosta  

 

                    

Články související: 
Vítězství u Ústavního soudu 
ze dne 10. 6. 2009
Vyjádření starosty města pro Chrastavské listy 1/2004 ze dne 15. 12. 2003

Média:

TV Chrastava:     vyjádření starosty města

tn.cz (8.7.2010): Obce smí neplatičům navýšit poplatek za odpad až trojnásobně  
Ekolist.cz (8.7.2010): Obce smí vyhláškou stanovit neplatičům navýšení poplatku za odpad
ČTK (8.7.2010): Obce smí vyhláškou stanovit neplatičům navýšení poplatku za odpad
Právo (9.7. 2010): Chrastava vyhrála další spor s vnitrem
MF DNES (9. 7. 2010): Chrastava vyhrála v kauze poplatků za odpady
Česká televize (10. 7. 2010): Polední události (od 11:25), Zprávy (od 14:58)
Česká televize (10. 7. 2010): Chrastava vyhrála druhý spor s ministerstvem a chystá se na další
Liberecký deník (10. 7. 2010): Chrastava i podruhé vyhrála spor s Ministerstvem vnitra