Pomník „Povodeň 2010“

Zastupitelstvo města Chrastava potvrdilo na svém posledním zasedání rozhodnutí hodnotící komise pro posouzení soutěžních návrhů pomníku „Povodeň 2010“, kterým byl z došlých návrhů vybrán jako vítězný - návrh Zdeňka Urbánka. Vizualizaci vítězného návrhu můžete vidět pod tímto článkem.

Soutěž probíhala od 13. 1. 2014, kdy byly na stránkách města zveřejněny podmínky soutěže, do 3. 3. 2014. Po konci lhůty pro podání návrhů se nám sešlo celkem 17 návrhů, ze kterých komise na prvním jednání vybrala 3 návrhy. Ty byly posouzeny z technicko-bezpečnostního hlediska a na druhém jednání komise z těchto 3 návrhů vybrala vítězný. Zastupitelstvo města tento postup a návrh odsouhlasilo a nyní již můžeme zahájit úkony nezbytné pro jeho realizaci.

 
Slavnostní otevření pomníku proběhne dne 7. srpna 2014.

 
Všechny soutěžní návrhy budou až do 20. 5. 2014 k vidění každý den v městském muzeu na náměstí 1. máje.

 

Fotogalerie soutěžních návrhů

Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM MěÚ Chrastava