Průtah na Frýdlant a plánovaná dopravní omezení

video TV Chrastava

Třetí etapu přeložky (průtahu na Frýdlant) provádí firma METROSTAV a.s. a v součinnosti s ní související práce pro SčVK firma Zikuda.

V souvislosti s pracemi dojde k následujícím omezením dopravy:

Od 11. do 31. srpna do bude uzavřen roh ul. Pobřežní s ul. Vítkovskou, kdy jako objízdná trasa bude nejen na Vysokou (a průmyslovou zónu), ale i do Vítkova a Václavic sloužit tzv. původní trasa (před realizací nové komunikace parkem), tj. kolem secesního mostu a Farmářských potřeb do ulice Školní. Tam vlevo sjezd novou komunikací na ulici Vítkovskou vpravo na Vysokou.

Od 1. září bude až do listopadu pro automobilovou dopravu uzavřena oblast za secesním mostem (možná bude ještě po několik dní možný přímý průjezd do ul. Školní), objízdná trasa bude přes kruhový objezd (stejně, jako když probíhala demolice Seppu). Pro chodce (zejména pak pro školáky) však bude zabezpečen non-stop průchod minimálně jednou variantou z možností zdvihací lávka či secesní most.

Při dalších pracech na třetí etapě (zbrusu nová komunikace a most) k žádným dopravním omezením dojít nemůže, až na závěrečné vyústění do Frýdlantské ulice (jaro 2015), kdy povede náhradní trasa již tradičně (zato pro obyvatele dané ulice bohudík již naposledy) ulicí Družstevní.

Občané města se mohou při případných problémech, nejasnostech či stížnostech obracet nejen na mě (starosta@chrastava.cz, +420 602878937) či naše pracovníky (vedoucí ORM MěÚ Jakub Dvořák dvorak@chrastava.cz, +420 774219480), ale i přímo na stavbyvedoucího firmy Metrostav, pana Lukáše Kalfeřta (lukas.kalfert@metrostav.cz , +420 725954950).

V Chrastavě dne 6. srpna 2014 Ing. Michael Canov, starosta

 

Odkaz:
Harmonogram prací

Články související:
06.06.2014 Hejtman odstartoval poslední etapu průtahu na Frýdlant
21.05.2014 Secesní most a bezprostřední okolí bude do zimy uzavřeno