Plakety Jana Amose Komenského 2015

video TV Chrastava   fotogalerie    video TV RTM 

Mimořádně náročná, ale také mimořádně zajímavá a inspirující je práce pedagoga. A také možnost být stále mezi mladými a mládnout s nimi. Ale je to také povolání mimořádně zodpovědné. Práce pedagoga ovlivňuje, mnohdy nevratně, postoje a názory žáků i v době, kdy již dávno žáky nejsou. Na řadu svých učitelů vzpomínají žáci po celý svůj život.  

V Chrastavě jsme v letošním roce již po sedmé předávali ocenění těm, kteří pedagogice věnovali prakticky celý svůj profesní život. A protože chceme, aby ocenění zahrnovalo pedagogy z celého profesního spektra působícího v Chrastavě, nominujeme oceněné ve třech kategoriích. Za práci ve školství základním (poslední léta vždy dvě ocenění), ve školství mateřském a ve školství specializovaném, které zahrnuje pedagogy ve všech ostatních kategoriích.

Ocenění pedagogové si zaslouží, aby jejich stopa zůstala ve veřejnosti zaznamenána co nejvýrazněji. A proto je s nimi seznámena veřejnost nejen prostřednictvím Chrastavských listů, ale zásluhou medailonku Tv Chrastava i naživo na webových stránkách města. Navíc od letošního měsíce června budou všichni dosavadní držitelé zvěčněni i na samotné radnici, kde bude vyhotovena pamětní deska držitelů plakety Jana Amose Komenského s fotografiemi všech dosavadních držitelů.

V letošním roce zasloužené ocenění obdržely emeritní paní učitelky na základní škole Alena Vydrová a Eva Mrklasová, učitelka v mateřské škole paní Kurzová a učitel hudební školy pan František Bouda.

V Chrastavě dne 30.03.2015 Ing. Michael Canov, starosta

 

Vizitky oceněných

 

Vladimíra Kurzová

Narodila se 19. března 1964. Je učitelkou v Chrastavě od roku 1982, tedy krásných 33 let. Dětmi je velmi oblíbená, práce s dětmi jí naplňuje. S rodiči a kolegyněmi vychází dobře. Je pohodový a nekonfliktní člověk. Cena J. A. Komenského bude ve správných rukou.

 

František Bouda

V 8 letech poprvé zasedl v hudební škole v Chrastavě ve třídě pana Lubomíra Stupky s kytarou před pultík s notami. Bylo to 10. září 1968. Od té doby se kytara stala jeho vášní a velikým koníčkem.
A tak v dospělosti se nejen stále zdokonaloval ve hře na tento nástroj, ale rozhodl se svou lásku, vědomosti a umění předávat dětem i dospělým. První hodina, kdy stál na druhé straně – tedy jako učitel – byla v roce 1993. Celých 16 let učil při zaměstnání – z práce v Elitexu rovnou do Společenského klubu, pod který hudební škola vždy patřila – a do večera pak učil. Posledních 6 let již učí jak se říká na plný úvazek. Jeho kytarovou třídou prošly desítky dětí i dospělých žáků a vychoval si i své nástupce.


Alena Vydrová

Původně vystudovala Ekonomickou školu a poté absolvovala Střední pedagogickou školu. Dráhu učitelky zahájila v ZŠ Bílý Kostel nad Nisou. V roce 1960 začala učit na ZŠ V Chrastavě, kde působila až do odchodu do důchodu celých 43 let jako učitelka 1. stupně. 40 let vedla pěvecký kroužek Jitřenka, se kterým absolvovala přes 800 vystoupení. 20 let pracovala v Okresním pedagogickém středisku v Liberci, kde vykonávala funkci dopravního garanta pro 1. stupeň. Podílela se na obsahovém zaměření učebnic prvouky, přírodovědy a vlastivědy pro 1. stupeň v Pedagogickém institutu při Karlově univerzitě.

 

Eva Mrklasová

Narodila se v Železném Brodě. Vystudovala jedenáctiletou střední školu a Vysokou pedagogickou školu – obor biologie a chemie s rozšířením praktického vyučování v dílnách a na pozemku. Profesi učitelky začala vykonávat na osmiletých školách v Semčicích a Březně. Od školního roku 1961/1962 je již její pedagogická dráha spojena se Základní školou v Chrastavě, kde působila bez přestávky až do roku 1996, kdy odešla do důchodu. Vyučovala především přírodopis a zeměpis na 2. stupni. Všichni její žáci si jistě vzpomenou na to, jak pod jejím vedením sbírali a sušili léčivé byliny.

 

Odkaz na stránky:

Plakety Jana Amose Komenského (všechny ročníky)