Plakety Jana Ámose Komenského 2019

Stejně jako v předchozích letech se i letošní rok předávaly u příležitosti Dne učitelů plakety Jana Ámose Komenského...více  

 

Plakety Jana Amose Komenského 2018

Dlouholetou práci pedagogů oceňuje město, letos již jubilejně, podesáté. Jde o slavnostní chvíli, kdy pedagogové přebírají z rukou starosty města ocenění v podobě plaket...více

 

Plakety Jana Amose Komenského 2017

Již po deváté se stal březen měsícem slavnostního předávání plaket Jana Ámose Komenského pedagogickým pracovníkům za jejich dlouholetou činnost ve školství.....více

 

Plakety Jana Amose Komenského 2016

Předávání plaket Jana Amose Komenského za celoživotní pedagogickou práci ve školství se stalo v našem městě již tradicí....více

 

Plakety Jana Amose Komenského 2015

Mimořádně náročná, ale také mimořádně zajímavá a inspirující je práce pedagoga. A také možnost být stále mezi mladými a mládnout s nimi. Ale je to také povolání mimořádně zodpovědné. Práce pedagoga ovlivňuje, mnohdy nevratně, postoje a názory žáků i v době, kdy již dávno žáky nejsou. Na řadu svých učitelů vzpomínají žáci po celý svůj život...více

 

Plakety Jana Amose Komenského 2014

Již pošesté se v pátek 28. března 2014 předávaly plakety Jana Amose Komenského za dlouholetou pedagogickou činnost v chrastavském školství.
V letošním roce plakety převzaly z rukou starosty města a místostarostky města paní Jitka Vostrá, Jindra Lacinová, Jiřina Novotná a Libuše Pětiletá.
Za jejich práci jim velice děkujeme...více

 

 

Plakety J. A. Komenského 2013

foto oceněných

V pondělí 25. března 2013 proběhlo v obřadní síni slavnostní předávání plaket Jana Ámose Komenského. V letošním roce se uskutečnilo již v pořadí páté oceňování, které se koná při příležitosti oslav Dne učitelů (v České republice 28. března)... více

 

 

Plakety J. A. Komenského 2012

 

 

 

 

Stejně, jako v předchozích letech se i letošní rok předávaly, u příležitosti Dne učitelů, plakety Jana Ámose Komenského. Přesto, že se mezinárodní den učitelů slaví 5. října, v České republice připadá na 28. března, kdy je výročí narození předního českého a celosvětově uznávaného pedagoga Jana Ámose Komenského (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670)....více

 

 

Plakety J. A. Komenského 2011

Plakety

Fotogalerie        Video TV Chrastava   

V Chrastavě se již stalo tradicí, že u příležitosti Dne učitelů starosta města Ing. Michael Canov předává ocenění pedagogickým pracovníkům za jejich zásluhy. Den učitelů připadá na 28. března, kdy se v roce 1592 narodil J. A. Komenský.

Ve třetím ročníku byly oceněny za mimořádný přínos  v rozvoji výchovy a vzdělávání předškoláků a školáků tři ženy s velkým Ž, které obdržely děkovné plakety J. A. Komenského.

Za mnohaletou práci v předškolním zařízení převzala ocenění Eva Řehořková. Za celoživotní činnost ve školství, především na Základní škole ve Školní ulici, získala děkovnou plaketu Mgr. Doris Žáková. Letošní nejvyšší ocenění za přínos ve školství obdržela Mgr. Alena Páchymová, která působila v Chrastavě nejen jako učitelka, ale zároveň léta jako zástupkyně ředitele školy a poté i jako ředitelka.

Všem učitelům, kteří nejsou učiteli jen z povolání, ale hlavně srdcem, přejeme pevné nervy, hodně optimismu a hodné a vnímavé žáčky.

Hana Šmídová   ved. Společenského klubu


Plaketa J. A. Komenského 2010

plaketa  

:: Videoklip z předání plaket
 :: Videoklip - vzpomínky učitelky Věry Petřičkové 

Stává se téměř tradicí, že rada města oceňuje významné osobnosti z řad předškolní a školní výchovy k datu 28 .března – Den učitelů. Předání plakety J. A. Komenského proběhlo v pátek 26. března 2010 slavnostně u starosty města za přítomnosti místostarosty, vedoucí kanceláře starosty a oddělení dokumentace Společenského klubu. Tentokrát bylo ocenění zaměřeno více na dlouholetou činnost jak v předškolní, tak i školní výchově.

Za dlouholetou práci v předškolní výchově byla oceněna plaketou paní Barbora Dušková, která pracovala dlouhá léta jako učitelka a později byla ředitelkou mateřské školy v Chrastavě. Vychovala několik chrastavských generací a byla vždy oblíbená pro svůj životní optimismus a pedagogický takt. I ve věku, kdy by mohla užívat zasloužilý odpočinek, tak se věnuje dětem ve školním zařízení (ŠD) ve Vítkově.

Za úspěšné vedení Základní školy Chrastava převzala plaketu paní Věra Petřičková, která svoji pedagogickou dráhu začala v dávné době v Praze a skončila na našem území jako ředitelka školy. Paní Věra Petřičková je pedagogickou osobností , na kterou rády vzpomínají starší generace. Mnozí z tehdejších žáků dodnes oceňují vřelý přístup paní ředitelky na řešení problémů se žáky školy.

Za obětavou práci s mládeží převzala plaketu paní Mgr. Zuzana Živnůstková, která už mnoho let pracuje se školní mládeží. Kromě činnosti ve škole věnuje dětem i svůj volný čas, ve kterém jim předává cit a talent k ostatním dovednostem. Její cit pro malování je hezkou výzdobou mnohých prostor. Pro svůj kladný přístup si získala nejen přízeň dětí, ale i uznání mnohých rodičů. Také mnoho let spolupracuje s městem při významných výročích občanů, zejména pak u vítání nových chrastavských občánků.

Ocenění plaketou J. A. Komenského ke Dni učitelů je jen malým poděkováním rady města těm, kteří pečovali a pečují o to nejcennější, naše děti, jejich vědomosti a rozvoj osobnosti budoucí generace. Jistě si zaslouží poděkování a plaketu i ostatní , kteří se věnují dětem. Jistě se najde i jiné prostředí a forma ocenění za přítomnosti širší veřejnosti, jako morální prvek mobilizující úroveň v našem školství. Jako vše se vyvíjí, tak i náhled na ocenění bude součástí zájmu dalšího výročí.

Miloslav Pilař - místostarosta


Plakety J. A. Komenského 2009

 plaketa

Ku příležitosti Dne učitelů předal v pátek 27. března 2009 starosta města Chrastava Ing. Michael Canov vybraným pedagogickým pracovníkům děkovné plakety J. A. Komenského, a to panu Jaroslavu Bradáčovi za zásluhy o chrastavské školství, paní Zdeňce Novotné za celoživotní práci s mládeží a paní Mgr. Evě Kaškové za aktivní práci s mládeží.

Slavnostního aktu se dále zúčastnili místostarosta pan Miloslav Pilař, ředitel Základní školy Chrastava Mgr. Aleš Trpišovský a ředitelka Mateřské školy Chrastava Bc. Helena Hochmanová.

A nám nezbývá než popřát všem učitelům, z nichž mnozí se věnují výchově a vzdělávání dětí a mládeže nad rámec svých povinností a často i na úkor svého volného času hodně zdaru do jejich práce, pevné nervy a dostatečné množství nadšení a elánu, který je pro tuto specifickou profesi zapotřebí.

  :: Fotogalerie
  :: Videoklip z udílení plaket
  :: Životopis - Jaroslav Bradáč
  :: Video z projevu Jaroslava Bradáče
  :: Životopis - Mgr. Eva Kašková
  ::
Životopis - Zdeňka Novotná