Česká školní inspekce chce zlikvidovat výběr ze tří jídel ve školní jídelně

video TV Chrastava

Školní jídelna v Chrastavě pod vedením paní ředitelky Miloslavy Šírové se stala průkopnicí v počtu nabízených druhů jídel, když nabízí od pondělí do čtvrtka ve své jídelně ze tří druhů jídel (v pátek jedno až dvě). Toto je však dlouhodobě trnem v oku České školní inspekci, která dle mého názoru, zůstala v dané věci vězet hluboko v době minulé, a byla by nejraději, kdyby žádný výběr nebyl a podávalo se jídlo jedno jediné. Tak by totiž teoreticky byly nejsnáze splnitelné požadované normy spotřebního koše apod. Avšak opravdu jen teoreticky, jak ví každý dozorující pedagog, děti by oběd, který by nebyl dle jejich chuti, buď vůbec neodebraly či by ho netknutý odložily. V naší školní jídelně však děti mají na výběr ze tří jídel a tak tato situace nemůže nastat, dětem v jídelně chutná a jsou jak ony, tak i jejich rodiče vděčni za možnost výběru. Samotný výběr jídel stanovují přes internet buď přímo rodiče či je stanovován dětmi ve spolupráci s rodiči či minimálně s vědomím rodičů.

Česká školní inspekce se snaží zlikvidovat nabídku tří jídel v naší školní jídelně dlouhodobě. Již v roce 2009 se o to pokusila a již tehdy se město
postavilo jednoznačně na stranu a podporu paní ředitelky. V současné době však probíhá asi dosud nejtvrdší atak ze strany České školní inspekce. V její inspekční zprávě se sice devětkrát opakuje hodnocení: „Nebylo zjištěno porušení právních předpisů.“ ale na straně druhé jednou se objevuje „Bylo zjištěno porušení § 1 odst. 2 ve smyslu přílohy č. 2 k vyhlášce č. 107/2005 Sb.“ Osobně jsem, ač jsem studoval danou přílohu jak jsem studoval, tak jsem uváděné porušení v návaznosti na daný bod inspekční zprávy neobjevil, ale důvod napadení je z textu inspekční zprávy jasný: „Poskytování tří druhů jídel na výběr zhoršuje plnění výživových dávek. V jídelníčcích se potraviny výše označené za podlimitní v pokrmech objevují, avšak samotná volba pokrmu není nikterak omezena a závisí na chuti strávníka či výběru zákonným zástupcem strávníka.

Postoj České školní inspekce, 26 let po sametové revoluci, k tomu, že jsou ve školní jídelně jídla na výběr a že si smějí strávníci jídlo dokonce svobodně vybrat bez omezení a dokonce dle chuti, je dle mého názoru skandální a do nebe volající. Patří do společnosti totalitní nikoli do moderního demokratického státu.

A nejen to, Česká školní inspekce dokonce nařizuje tuto vymoženost moderní doby odstranit, viz závěr její kontrolní zprávy: „Česká školní inspekce v souladu s § 175 odst. 1 školského zákona ukládá ředitelce školní jídelny ve lhůtě do 15. června 2016 odstranit nedostatky zjištěné při inspekční činnosti.“

Protože jsem hluboce přesvědčen – a předpokládám, že zdaleka nejen sám, že výběr jídla ve školní jídelně je přednost a ne zápor, oslovil jsem s
dopisem na toto téma a se žádostí o podporu možnosti výběru jídel ve stravování ve školních jídelnách přímo paní ministryni školství.

V Chrastavě dne 12.04.2016 Michael Canov, starosta

 

25.04.2016  Reakce ČŠI - Praha

12.04.2016 Dopis ministryni školství ve věci žádosti o podporu možnosti výběru ve ŠJ
30.03.2016
PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIL-154/16-L
25.09.2009
Podpora výběru ve stravování – dopis vedení města ředitelce ŠJ

 

Média:
20.04.2016  Liberecký deník: Tři jídla v jídelně? Moc, tvrdí inspekce. Chrastava se brání

Články na našem webu o školní jídelně:
10.01.2013 Nový systém při vydávání obědů (
Tv Chrastava)
28.06.2010
Italové vařili mexický oběd (Tv Chrastava)
09.01.2006
Finanční kontrola na akci Školní jídelna dopadla na výbornou
25.01.2005
První oběd v nové školní jídelně (Tv Chrastava)
22.03.2004
Nová školní jídelna definitivně bude
27.06.2003
První výkop na stavbě nové budovy školní jídelny