Sisyfovský boj o demolici Kováku

 

video TV Chrastava


Již téměř sedm let je někdejší ubytovna Kovák prázdná….a dál tento dům hrůzy chátrá a chátrá.

A již dávno jsou naplněny zákonné podmínky pro demolici dle § 129 (1) a) stavebního zákona: Stavební úřad nařídí odstranění stavby a) vlastníku stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život nebo zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil závadný stav stavby;

V roce 2012 samotný odvolací orgán (Krajský úřad, odbor územního plánování a stavebního řádu) opakovaně konstatoval,  že stav výplní v oknech a neomezený přístup k stavbě jednoznačně ohrožuje životy a zdraví (např.: vypadlé okno může kdykoli kohokoli zabít).  Protože majitel objektu pan Radim Urban ve stanovené lhůtě (a neučinil tak dodnes) neodstranil závadný stav, náš stavební úřad musel (opakuji, ze zákona musel)  nařídit demolici. V roce 2013 ji nařídil, ale odvolací orgán ji zrušil, že musí být provedeno statické zhodnocení objektu. Stalo se a demolice byla v roce 2015 nařízena  podruhé . Opět ji odvolací orgán zrušil, že musí být proveden posudek soudním znalcem.  Stalo se a demolice byla v roce 2016 nařízena potřetí. Odvolací orgán si ovšem poté najal jiného soudního znalce a dal mu za úkol, zda hrozí, že se stavba zřítí. To ovšem nemá s demolicí podle § 126 (1) a) nic společného, to se týká § 135, kdy se nařídí demolice, pokud stavba hrozí zřícením.  V našem případě je dle mého názoru situace zcela jednoznačná, demolice být ze zákona musí, neboť je již několik let naplněn § 129 (1) a), závady ohrožují životy nebo zdraví a nebyly odstraněny.

Město Chrastava se k dané situaci oficiálně vyjádřilo, své vyjádření i doplnilo. V těchto vyjádřeních jsou uvedeny všechny argumenty města, které jednoznačně dokazují oprávněnost demolice.  Vyslovujeme zde dokonce podezření, že odvolací orgán se svojí dosavadní činností dopouští trestného činu obecního ohrožení.      

V Chrastavě dne   27.10.2016  Michael Canov, starosta                                                        

 

Články související:
07.01.2014 Kovák – 4 roky poté – půjde k zemi?
13.01.2010 Kovák – 2010 - finito! A nebo ne?
 

Média:

17.03.2016 Reportáž České televize

31.01.2014 článek 5plus2

09.01.2010 článek iDNES

07.01.2010 reportáž České televize

07.01.2010 reportáž Českého rozhlasu

21.11.2005 reportáž České televize

22.11. 2005Video televize Genus