Plakety Jana Amose Komenského 2017

 

        video TV Chrastava     zpravodajství  RTMPlus (od 8:11)     fotogalerie

Již po deváté se stal březen měsícem slavnostního předávání plaket Jana Ámose Komenského pedagogickým pracovníkům za jejich dlouholetou činnost ve školství. Plakety u příležitosti Dne učitelů převzali Eva Brožková, Jana Hrdličková, Ivana Žemličková a Miroslava Šorelová.
Práce pedagoga je náročná a zároveň krásná a nám nezbývá než všem oceněným poděkovat za jejich práci a popřát jim do dalších let mnoho úspěchů.

V Chrastavě dne 28.03.2017 Ivana Loučková

Vizitky oceněných

 

ŽEMLIČKOVÁ IVANA

Po ukončení maturity na Střední pedagogické škole v Liberci v roce 1982 zahájila svou praxi učitelky mateřské školy v Bílém Kostele, kde se dětem věnovala 6 let do r. 1988, do nástupu na 1. mateřskou dovolenou.
Po návratu již začala působit v Chrastavě, a to v mateřské škole Sluníčko v Revoluční ulici. Zde, s krátkou přestávkou na 2. mateřskou dovolenou, učila děti celých 23 let, do r. 2014.
Dnes se dětem věnuje již 3 rokem v mateřské škole Motýlek v Nádražní ulici.
Je svědomitá, vytrvalá. Ivana Žemličková je správná paní učitelka, je důsledná a spravedlivá, ale je i fajn člověk na kterého se dá vždy spolehnout.
Dokáže dobře vnímat a rozpoznat charakter a vlastnosti dětí, jejich silné i slabé stránky.
Je s ní velmi dobrá spolupráce, je vstřícná, ochotná a vždy přístupná k diskusi.
Má velké výtvarné cítění a plně ho využívá při výzdobě školy, třídy i výtvarných činnostech s dětmi. Její výzdoba je vždy nápaditá a vkusná.
S Ivou se dobře pracuje a děti ji mají rády.

 

BROŽKOVÁ EVA

Paní Eva Brožková navštěvovala ZDŠ a poté Střední všeobecně vzdělávací školu v Chrastavě. Po jejím ukončení začala studovat na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem aprobaci Ruský jazyk – dějepis pro 6. – 9. ročník základní školy, kde v roce 1967 promovala.
Svou učitelskou kariéru zahájila na 2. ZDŠ v Hrádku nad Nisou, kam nastoupila v září roku 1966 na řízenou pedagogickou praxi. V roce 1970 přestoupila na ZDŠ do Chrastavy ve Školní ulici a od roku 1977 až do svého odchodu do důchodu učila žáky na ZŠ v Chrastavě, náměstí 1. máje.
Jako učitelka dějepisu a cizích jazyků organizovala pro žáky různé vědomostní a recitační soutěže. Mnoho let vedla na škole Mezinárodní klub přátelství. V průběhu své praxe si také doplnila vzdělání pro výuku zdravotní tělesné výchovy.
Paní Eva Brožková je aktivní člověk s mnoha zájmy. Věnuje se historii, četbě, navštěvuje kulturní akce, je nadšenou turistkou a cestovatelkou, navštívila řadu zemí po celém světě.
 


HRDLIČKOVÁ JANA

Paní Jana Hrdličková, rozená Káninská, chtěla po maturitě na Střední všeobecně vzdělávací škole v Chrastavě studovat pedagogickou fakultu, protože její přání odmalička bylo stát se učitelkou.
Kvůli kádrovému profilu (její otec byl v 50. letech zavřen jako politický vězeň) se ale na vysokou školu nedostala.
Odešla tedy pracovat jako účetní do státního statku ve Václavicích, což jí později umožnilo přijetí na fakultu. Vybrala si aprobaci národní škola a přírodopis pro 2. stupeň základní školy a v roce 1968 promovala na Vysoké škole pedagogické v Ústí nad Labem.
Po absolvování fakulty začala učit na ZDŠ ve Václavicích. Postupně v začátcích své pedagogické kariéry vyučovala na ZDŠ v Bílém Kostele nad Nisou a v Nové Vsi, poté v roce 1975 nastoupila na ZŠ v Chrastavě, Školní ul. Chrastavskému základnímu školství zůstala věrna až do odchodu do důchodu.
Se svěřenými žáky ve volném čase podnikala výlety, neboť mezi její velké záliby patří turistika. Zajímá se o přírodu, a tak lásku k ní přednášela i na děti. Ráda zahradničí. Kromě toho hodně čte a dívá se v televizi na naučné pořady a pořady zabývající se cizími zeměmi, historií. V současnosti studuje na TUL univerzitu 3. věku studijní program zaměřený na Habsburky.

 

ŠORELOVÁ MIROSLAVA

Paní Miroslava Šorelová celý svůj profesní život věnovala učitelskému povolání. Svou pedagogickou dráhu započala jako učitelka 1. stupně základní školy. Ve školním roce 1971 – 1972 začala učit na základní škole v Chrastavě. Před tím působila na malotřídní škole v Machníně.
V průběhu své kariéry přešla do oblasti speciálního školství. Od školního roku 1985 – 1986 pracovala jako učitelka zvláštní školy v Chrastavě. Byla vždy usměvavou, milou, pracovitou a spravedlivou paní učitelkou.


 

Odkaz na stránky:

Plakety Jana Amose Komenského (všechny ročníky)