Plakety Jana Ámose Komenského 2018

 

        video TV Chrastava          fotogalerie

Dlouholetou práci pedagogů oceňuje město, letos již jubilejně, podesáté. Jde o slavnostní chvíli, kdy pedagogové přebírají z rukou starosty města ocenění v podobě plaket. Letos takové ocenění převzaly paní Eva Havránková a Jana Havlová za základní školství a paní Ivana Vykypělová za výtvarný obor pobočky ZUŠ Liberec.
Všem oceněným gratulujeme.

Chrastava 3. dubna 2018

Ivana Loučková, vedoucí KS

Vizitky oceněných

 

HAVRÁNKOVÁ EVA

Narozena 16. 12. 1943

Adresa Bezová 282, Liberec Nové Pavlovice telefon 734 670 727
Paní učitelka Eva Havránková začala učit v Mostě, kde působila 4 roky. Nastoupila 1. 9.1 961. V roce 1966 začíná učit v Chrastavě.
Eva vždy učila ráda povolání jí naplňovalo a dojíždění do zaměstnání jí nikdy nevadilo. V Chrastavě její pedagogická činnost začíná ve Školní ulici, kde působil pan ředitel KRACÍK, posléze v Revoluční ulici, za pana ředitele BRADÁČE. Byly to převážně 1. ročníky až 5. ročníky. Až za pana ředitele MAŇHALA učila pouze 1.r. až 2.ročník .
Velikou zásluhu a také péči měla Eva o začínající kolegyně (například Iva Řehořková, Pavla Kolářová, Aleš Trpišovský a další). Její inspirace a chuť do pedagogické práce zmíněné kolegy nikdy neodradila.
Eva ráda vymýšlela lumpárny, které nejvíce sdílela se svojí nejlepší kamarádkou KAMILOU JIRÁNKOVOU (86 let). Toto dlouholeté přátelství trvá dodnes.
Největší zážitky v životě Evy
• Složení maturity
• Svatba, narození dětí
• První rok učení ve škole v Chrastavě
• Zájezd do Petrohradu
• Svatby dětí
• Odchod do důchodu
• Chalupaření
V současné době je Eva po mozkové příhodě a nemá potřebnou stabilitu, levou nohu má ochrnutou. Tedy bez doprovodu je vše prakticky nemožné.
Proto vzpomínky zůstávají a Eva jimi žije. Vždy potěší návštěva milých kolegyň a kolegů, kteří vzpomínky a současné zážitky ve školství Evě vyprávějí s úsměvem.
 

 

HAVLOVÁ JANA


Do 13 let (rok 1968) chodila na ZŠ ve Vratislavicích nad Nisou. 12. 11. 1968 se s rodiči přestěhovali do Chrastavy. Tady chodila do školy ve Školní ulici . V r. 1971 nastoupila na gymnázium v Jeronýmově ulici v Liberci.
V r. 1975 zdárně složila přijímací zkoušky na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem - aprobace Čj - Hv. Učit začala v září r. 1979. Celých 38 let (kromě tříleté mateřské) učila v Chrastavě - nejprve ve škole ve Školní ulici, v roce 2000 se stala "chodícím" učitelem (a to jí zůstalo až do důchodu) na obě budovy v Chrastavě. (První rok to ještě byly dvě školy a pak došlo ke sloučení.)
Zájmy – záliby: sborový zpěv ( jako zpěvák - sbor Ped. fakulty v Ústí nad Labem, několik let liberecký Ještěd, jako sbormistr pak vedla 12 let dětský pěvecký sbor Skřivánek při ZŠ ve Školní ul. - stříbrná a zlatá pásma v okresních soutěžích). Hra na klavír a flétnu, literatura - četba, zahrádka, ruční práce.

 


VYKYPĚLOVÁ IVANA

Nar. 4. 1. 1968

Vzdělání
1987 – 1990 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem, první stupeň se zaměřením na výtvarnou výchovu
1998 – 2000 Grafika a škola na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením Doc. ak. mal. Ivana Špirka,
1999 – 2010 Diskurzivní dílny na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (PhD. MgA. Tomáš Vaněk, doc. ak. mal. Jiří Kornatovský, doc. ak. mal. Zdeněk Hůla a další),
2005 -2006 Aplikace digitálních technologií ve výtvarné výchově, kurz, osvědčení MŠMT
2004 – 2006 Systematický výcvik arteterapie – artefiletika
2006 – 2008 Arteterapie a artefiletika – sebezkušenostní systematický dvouletý kurz (Česká arteterapeutická asociace)
2013 – TUL Liberec, rozšiřující studium výtvarné výchovy

Pedagogická praxe
1990 – 1991 ZŠ Cvikov
1992 ZŠ a ZVŠ při dětské psychiatrii
1992 -1995 MD
1995 – 2001 ZŠ Vratislavice – první stupeň a výtvarná výchova na II. Stupni
2001 – doposud Základní umělecká škola Frýdlant, výtvarný obor
2006 – doposud Základní umělecká škola Liberec, výtvarný obor,
2007 – 2009 Gymnázium Liberec

Členství
od r. 1998 Asociace výtvarných pedagogů, výbor, místopředsedkyně
2001 – 2016 Spacium, o.p.s, manager edukativních projektů,
2009 – 2011 Expertní tým při VÚP Praha
od r. 2009 Krajská umělecká rada VO ZUŠ

Věnuji se produkci kulturních akcí, pořádání výstav a lektorské činnosti v oboru výtvarné umění.
Provádím grafické práce, tvorbu a správu vizuálního stylu včetně podnikových časopisů a tiskovin, návrhy výstavních prezentačních instalací.
Volná tvorba: především kresba, materiálová grafika, digitální fotografie a performance

Výstavy
2005 výstavní síň frýdlantské radnice, společně se Zdenou Hrdinovou - kresby
2006 Městské lázně Františka Josefa‚ Příběhy z vany", fotografie, instalace
2007 Augsburg – grafické sympozium, společná výstava českých a německých grafiků
2007 Výstavní síň městského muzea v Chrastavě -"Pastely"
2008 leden Liberec, čajovna 82 vůní – kresby „Křehké příběhy“
2008 únor výstavní síň frýdlantské radnice, společně se Zdenou Hrdinovou – „Zahrady“, tisky, monotypy
2009 červen Oblastní galerie v Liberci „Dialog“ – instalace. Společná výstava českých a německých výtvarníků.
2011 Augsburg – Textilní muzeum, Instalace
2013 leden Výstavní síň frýdlantské radnice, Haiku
2013 září Cvikov, Galerie Kulturního centra Sever, Stotisky
2014 duben – červen, Výstavní síň frýdlantské radnice, „Domácí ticho“, grafické tisky
Happeningy, performance
Ukázky prací na http://www.facebook.com/iva.vykypelova

Publikační činnost
Kočka, 2003
Malířka, 2004
Vrána, 2005
Netopýr, 2006
Když jdu v noci, 2007
O radosti, 2008
Padá padá noc, 2009
Nebe, 2012
Duha, 2013
Interaktivní knížky pro děti, společně s Ivou Ouhrabkovou, vydané u příležitosti veletrhů dětské knihy.
Klíčové kompetence ve výuce na základní škole a gymnáziu, kolektiv autorů, Vydal Národní ústav pro vzdělávání, 2011
Místo pro život – didaktický portál, metodické příspěvky, 2012

Odkaz na stránky:

Plakety Jana Amose Komenského (všechny ročníky)