Podpis smlouvy na realizaci projektu „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“

 

video TV Chrastava   fotogalerie


Ve středu 11. 4. 2018 byla v kanceláři starosty města podepsána smlouva se stavební firmou Brex, spol. s r.o. na realizaci zakázky „Modernizace budovy Základní školy Chrastava“. Celkové náklady projektu činí 74 mil. Kč, z čehož samotná stavební část tvoří 64,3 mil. Kč, zbylé náklady tvoří například vybavení učeben, počítačové vybavení nebo náklady na zpracování projektové dokumentace. Na akci se podařilo získat dotaci ve výši 55 mil. Kč z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního programu.
Stavební práce by měly být skončeny do 04/2019 tak, aby celý projekt mohl být ukončen nejpozději do 06/2019, což je jedna z podmínek dotace.Chrastava 13.04.2018
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM


Článek související:

Podařilo se – rekonstrukce školy ve Školní začíná