Podařilo se – rekonstrukce školy ve Školní začíná 


 

video TV Chrastava  


V roce 1898 byla postavena škola za kostelem v nynější Školní ulici. Byla to škola chlapecká (na náměstí byla dívčí) a až do konce 2. světové války v květnu 1945 byla určena jen pro německou mládež. Pro české děti – chlapce i dívky – začala sloužit ihned poté v květnu 1945.

 


Rekonstrukce 1970 - 1971


Škola zažila tzv. generální rekonstrukci v letech 1970 až 1971. Ve školní kronice se zachoval článek z tisku z ledna roku 1970:
 


 

Kronikář zaznamenal událost takto:


Rekonstrukce probíhala až do konce roku 1971 a i tu doprovázel článek z tisku:

 

Rekonstrukce 2018 - 2019


Pomalu se přibližovalo 50. výročí dosud jediné velké rekonstrukce školy, když se po několika letech příprav podařilo získat rozhodnutí o přidělení dotace z nejnabitějšího celostátního programu IROP (integrovaný regionální operační program) z fondů Evropské unie v mimořádně těžké konkurenci, když náš projekt získal 36 bodů ze 36 možných.

Následně proběhlo výběrové řízení, ve kterém uspěla firma BREX s.r.o. s cenou rekonstrukce 64.370.777,31 Kč. Skutečné náklady jsou však spočítány na 73.736312,93 Kč, neboť kromě rekonstrukce samé je třeba započítat i nové vybavení učeben (IT, chemie, fyzika atd.) a kabinetů včetně nábytku, projektovou dokumentaci, technický a autorský dozor. Dotace bude činit 55.259.560,51 Kč a náklady města 18.503.752,42 Kč. Případné vícepráce, které bohužel vzhledem ke stáří budovy nelze předem vyloučit, by šly ze 100 % na náklady Města, neboť dotaci nelze navýšit.

Součástí rekonstrukce bude prakticky vše na co si lze vzpomenout, včetně půdní vestavby a zavedení přístupu pro handicapované.

Každopádně se jedná o jednu z největších investičních akcí Města v jeho novodobých dějinách (co se týče finanční částky v absolutní výši, tak vůbec největší).

Žáci opouští budovu školy k 20. dubnu 2018. Jejich návrat bude nejdéle 1. září 2019 tzn. k zahájení školního roku 2019-2020. Organizaci vyučování po dobu rekonstrukce zajišťuje ředitelství školy především v dalších dvou budovách školy na náměstí 1. máje a v Revoluční ulici.

Město zároveň na rok 2019 připravuje za budovou školy rekonstrukci hřiště, které by se v odhadovaných nákladech do 10 mil. Kč mělo změnit v multifunkční hřiště. Jeho realizace tak bude urychlena proti původním plánům, protože považujeme z důvodu efektivity za nejlepší řešení, aby se realizovala v době, kdy ve škole nebudou tak jako tak děti. A proto by nové hřiště mělo být hotové taky k začátku školního roku 2019 – 2020.

Město v současné době pokračuje v jednání v Liberci ohledně možnosti dotace z programu IPRÚ (integrovaný program rozvoje území) z fondů Evropské unie, který je určen pro aglomeraci Liberecko – Jablonecko, která by byla určena na rekonstrukci budovy školy v Revoluční ulici. Pokud vše dobře dopadne, byla by její realizace nejdříve v roce 2020, spíše však až v roce 2021 či dokonce 2022.


Chrastava 10.04.2018 Michael Canov, starosta

Článek související:
08.02.2018
Hlavu na špalek – za školu – za školu (Tv Chrastava)

Rekonstrukce školních zařízení:
25.11.2015
MŠ Nádražní je zateplena (Tv Chrastava,RTM plus)
04.09.2013
Mateřská škola (Revoluční) opět v provozu (Tv Chrastava, Tv RTM od 5:56)

06.10.2010 MŠ Pastelka v Luční ulici je celá v novém (Tv Chrastava, Tv RTM plus)
21.11.2008
Rekonstruovaná školní tělocvična
05.02.2008
Škola na náměstí 1. máje opět v provozu (Reportáž Tv)
24.01.2005
Slavnostní otevření školní jídelny (Tv Chrastava)