Vzpomínka na pana Arno Miesslera

Arno Miessler

Arno Miessler

Arno Miessler

 

Nedlouho poté, co jsme informovali o úmrtí pana Rudolfa Schwertnera, zastihla nás další smutná zpráva. Začátkem května v bavorském Novém Jablonci (Neugablonz) zemřel ve věku nedožitých 88 let další významný představitel Kratzauer Gilde pan Arno Miessler.

Pan Miessler se narodil roku 1920 v Chrastavě, jeho rodina bydlela v Polní ulici. Dětství prožil v Chrastavě a okolí, léto často trávil v rodině českého četníka v Praze na Vinohradech v rámci prázdninových výměnných pobytů. Vystudoval obchodní akademii v Liberci. Ve válce se jako důstojník Wehrmachtu účastnil bojů v Rusku a na Slovensku a utrpěl několik vážných zranění. V roce 1945 musel svůj domov opustit a odešel za svými příbuznými do východní části Německa. Po sedmi letech, v roce 1952, přešel na západ a žil v Ludwigshafenu a později v Novém Jablonci.

Již od roku 1956 pracoval pro domovské sdružení Kratzauer Gilde. Spolu s panem Schwertnerem připravili vydání knih o historii Chrastavy (1966 - Kratzau, Schicksal einer Sudetendeutschen Stadt, 1983 – Kratzau, Ein Bilderbuch von Land und Leuten). Účastnil se aktivit organizovaných ve spolupráci s patronátním městem Eichstätt, např. odhalení nového pomníku Josefu Führichovi v tomto bavorském městě. Zastával též významné postavení u okresního domovského sdružení (Heimatkreis Reichenberg) a podílel se na vydávání měsíčníku Reichenberger Heimatblatt. Od roku 1989 zastával funkci předsedy Kratzauer Gilde.

Po založení Společnosti přátel historie města Chrastavy v únoru 1990 jsme se obrátili dopisem právě na pana Miesslera s nabídkou spolupráce. Měli jsem štěstí, neboť patřil k té části bývalých německých obyvatel Chrastavy, která nové kontakty podporovala. Díky panu Miesslerovi a jeho přátelům bylo možno navázat rozsahem i otevřeností ojedinělé vztahy a realizovat řadu společných aktivit ve prospěch jak Chrastavy, tak i česko-německých vztahů obecně. První rozsáhlejší společnou akcí byly Führichovy slavnosti v květnu 1992 při příležitosti znovuodhalení Führichova pomníku u hoření školy, za účasti chrastavské veřejnosti, bývalých německých obyvatel i zástupců z Eichstättu, následovala oprava některých chrastavských památek i s finanční pomocí od Kratzauer Gilde a Sudetendeutsche Stiftung (náhrobky u kostela, Führichův dům, okna kostela sv.Vavřince), opakovaná setkání německých rodáků v Žitavě a Chrastavě, obnova městského hřbitova a převzetí péče o německé hroby. Konečně, v roce 2002, byla za podpory Kratzauer Gilde navázána partnerská spolupráce měst Chrastava a Eichstätt. Na přípravě a úspěšné realizaci těchto i dalších projektů se významně podílel právě pan Miessler.

I poté, co před několika lety předal předsednictví v Kratzauer Gilde, se nadále věnoval práci pro své rodné město. Do posledních dnů pečoval o “chrastavský archiv” v Bavorsku, který je nyní součástí Jizerskohorského muzea v Novém Jablonci.

Pan Arno Miessler, ač od roku 1945 stovky kilometrů daleko, se zasloužil o Chrastavu. Čest jeho památce!

Petr Medřický

Pan Arno Miessler mimo jiné navštívil Chrastavau jako člen oficiální delegace z Eichstättu v říjnu 2005