Osobnost města a sportovec roku 2008 v Chrastavě

Osobnost a sportovec Chrastavy 2008

Fotogalerie

  V pátek 24. října 2008 proběhlo v městském kině již tradiční vyhlášení osobnosti města a nejlepších sportovců za uplynulou sezónu. V první části, kdy se udělují  ceny nejlepším sportovcům, byl moderátorem večera  pan Jaroslav Suchánek, vystoupil sportovní orientační klub s naprosto skvělou ukázkou své činnosti – dále oddíl kolové TJ Spartak a v neposlední řadě oddíl aerobiku „Berušky“ ZŠ Chrastava. Jako host v této sportovní části vystoupil pan Imrich Bugár – držitel mnoha světových ocenění.

Seznam kategorií a jejich vítězové:  

Kat.

Název

Umístnění

I.

Dívky do 14 let

1. místo Adéla Šumpichová – TJ Spartak - zápas

2. místo Hedbávná Klára – Sport.  střelecký klub

II.

Chlapci do 14 let

     1. místo Šefr Matěj – TJ Spartak -  zápas

     2. místo Pavlišta Marek – TJ Spartak - zápas

    3.  místo Culek Jiří + Říha Jiří – TJ Spartak sál.cyklistika

III.

Chlapci do 18 let

    1. místo Čech Jiří – Sport. střelecký klub

      2.  místo Hoffmann Jakub- Sport. střelecký klub

     3.  místo Rozmajzl Michal – TJ Spartak kopaná

IV.

Dívky a ženy

1. místo Šaffková Zuzana- Orientační klub

     2.  místo Vokounová Jana –TJ Spartak - kuželky

     3.  místo Kůtová Kateřina - TJ Spartak - zápas

V.

Muži

    1.   místo Hradec Pavel – Orientační klub

    2.  místo Rajnoha Josef  - Sport. střelecký klub

   3. místo Balcar Miroslav - Orientační klub

VI.

Cvičitel/ka, trenér/ka,

funkcionář/ka

   1.  místo Portelová Radka – TJ Sokol

   2.  místo Kneys Milan – TJ Spartak - kopaná

   3.  místo Husáková Danuše – TJ  Spartak -volejbal

VII.

Kolektivy a družstva

1. místo Kolektiv dorostu TJ Spartak - kopaná

2. místo žáci 4. – 5. tříd ZŠ Chrastava

3. místo mužstvo starší přípravky- TJ Spartak - kopaná

               

Po této sportovní části následovalo vyvrcholení večera v podobě vyhlášení osobnosti pro rok 2008.

Osobností města pro rok 2008 (jednomyslná volba ZM ze dne 23. 6. 2008) se stal pan

Z D E N Ě K   Š U L C.

Plaketu s blahopřáním mu předával stávající hejtman Libereckého kraje pan Petr Skokan, starosta města Ing. Michael Canov a k blahopřání se připojili i přítomní zastupitelé města Chrastavy a další hosté večera.

V rámci večera starosta Ing. Michael Canov poděkoval panu hejtmanovi za uplynulé období vzájemné spolupráce.

Celý večer podtrhla svým doprovodem i „Cimbálová kapela Dušana Kotlára“.

Tento večer připravuje Společenský klub a tímto bych ráda poděkovala svým spolupracovníkům za výborně odvedenou práci.

Zita Václavíková

Z D E N Ě K    Š U L C

osobnost města Chrastavy pro rok 2008

Narodil se 4. 11. 1925 v Praze - Břevnově, vyučil se povolání jemného mechanika. Již od mládí měl velký zájem o kulturní dění, především o divadlo. Po skončení 2. svět. války se celá rodina přestěhovala do Chrastavy. Zde se Zd. Šulc aktivně zapojil do kulturních aktivit místní mládeže. Působil jako člen ochotnického divadelního souboru, některé hry úspěšně režíroval pod pseudonymem Zdeněk Zdeněk. Chrastavské veřejnosti je znám také jako zpěvák hudební skupiny KO - ŠTĚ - BA - VÍ, která si v 60. letech získala u místní veřejnosti značnou popularitu.

 Později vystupoval po mnoho let v Liberci a v Jablonci nad Nisou při různých kulturních akcích, byl zpěvákem kapely "Celestýnka" a kapely Josefa Pantůčka z Frýdlantu, s níž mnohokrát účinkoval při nedělních koncertech na lázeňské kolonádě v Lázních Libverda.. Jako člen krajské umělecké agentury se zúčastňoval  také mnoha  zahraničních zájezdů s kulturním programem, a to do bývalého SSSR a do NDR.

Již jako důchodce převzal ochotně péči o významnou kulturní památku našeho města - o rodný dům malíře Josefa Führicha, který je pobočkou městského muzea. Pečoval nejen o údržbu této historické budovy, ale stal se i průvodcem turistických skupin, které tuto vzácnou historickou památky navštěvují.

Pan Zdeněk Šulc je v současné době pracovníkem Společenského klubu v Chra - stavě, podílel se na vybudování městského infocentra, stal se spoluorganizátorem mnoha výstav, instalovaných v galérii městského muzea, pomáhal při organizaci cyklů zeměpisných besed a při pořádání tanečních zábav pro starší generaci, pracuje jako asistent internetového klubu.

Své ocenění si zaslouží za celoživotní zájem o kulturní činnost v našem městě a  působení v oblasti místní kultury.

Patří mu náš obdiv a dík za  dlouhodobý aktivní zájem v oblasti divadla, populární zábavy a  regionální historie.


Osobnost města Chrastavy 2008 (videoklip TV Genus)

Rozhovor s panem Zdeňkem Šulcem