Starostové města Chrastava od roku 1411 do současnosti

Inspirován libereckou radnicí, kde je na chodbě u kanceláře primátora umístěn přehled posledních cca 30 primátorů i s fotografiemi, jsem se rozhodl pokusit zmapovat historii starostů v Chrastavě. Velmi mě v tomto úsilí pomohl pan Rudolf Engel z Kratzauer Gilde (do roku 1945) a pan Dr. František Vydra (od roku 1945), kteří zjistili iniciály a od roku 1911 až na výjimky i fotografie tehdejších starostů. Přehled tzv. prvních mužů ve městě sice není zcela kompletní, ale je jistě zajímavý (je též umístěn na
chodbě v druhém podlaží radnice). Vždyť první z těch, jehož jméno je známé - Langehanz - nastoupil do úřadu v době, kdy v Čechách kázal Mistr Jan Hus. Oni ctihodní pánové pracovali v Chrastavě za nejrůznějších režimů i státních útvarů a já nemohu a nemám právo jejich práci a jejich postoje hodnotit, nicméně bude asi blízko k pravdě, že většina z nich se snažila dle svých sil a schopností Chrastavu zvelebit.

V závěru časově posloupné řady je mé jméno a na konci mého působení otazník. V nejbližších týdnech se rozhodne zda se otazník přemění v číslici 2006 či tam nadále ještě zůstane po několik let zachován. Ať tak či tak, bylo a je pro mě velikou ctí, že jsem měl možnost v letech 2002 až 2006 pokusit se navázat na práci svých předchůdců.

V Chrastavě dne 13. září 2006

Ing. Michael Canov

Chronologický přehled starostů města Chrastava od roku 1411 do současnosti:

1411

-

Langehancz

1536

-

Gallus Thiele

1574

-

Lazarus Reichwald

1578

-

Fanz Hilger

1597

-1625

Kašpar Buettner

1625

-1636

Paul Schwerdtner

1636

-1640

Christoph Velle

1640

-1651

Christoph Peltz

1651

-1659

Johann Seibt

1659

-1669

Abraham Sitte

1669

-1670

Johann Schwarzbach

1670

-1675

Heinrich Marstaller

1675

-1676

Adam Adolf Schorrer

1676

-1685

Gabriel Lichtner

1686

-1692

Johann Schwarzbach

Heinrich Marstaller

Christoph Wurfel

Balthasar Lichtner

1692

-1693

Christoph Schwarzbach

1692

-1709

Wenzel Reilich

1709

-1738

Joh.Georg Kandler

1738

-1755

Gabriel Berndt

1755

-

4 starostové

1778

-1793

Josef. Weimann

1793

-1799

Augustin Berndt

1799

-1806

Josef Seidel

1806

-1813

Josef Herkner

1813

-

Anton Kratzmann

1823

-

Alois Spielmann

1833

-1844

Josef Hilger

1844

-1850

Josef Schütky

1850

-1851

Anton Kratzmann

1851

-1853

Karl Andersch

1853

-1860

Anton Worm

1867

-1873

Karl Siegel

1873

-1876

Josef Sitte

1876

-1878

Karl Knesche

1878

-1885

Karl Siegel

1885

-1904

Josef Richter

1904

-1911

Josef Bergmeier

1911

-1918

Wenzel Neumann

1918

-1919

Robert Meistner

1919

-1923

Wenzel Friedrich

1923

-1929

Eduard Hofímann

1929

-1938

Anton Scholze

1938

-1940

Dr. Friedrich Huebner

1940

-1943

Ing. Karl Lux

1943

-1945

Anton Scholze

1941

-1945

Josef Lewisky (Horní Chrastavá)

1945

-1945

Jaroslav Šeda

1945

-1946

Karel Mastník

1946

-1948

Václav Děkan

1948

-1950

Bohumil Hekele

1950

-1971

František Lohynský

1971

-1973

František Jindra

1973

-1986

Oldřich Sýkora

1986

-1990

Josef Jančík

1990

-1990

JUDr. Otakar Letovský

1990

-1994

Ing. Josef Vyhnánek

1994

-2002

Mgr. Petr Medřický

2002

-?

Ing. Michael Canov


Starostové města Chrastava od roku 1411 do současnosti
Starostové Chrastavy ve fotografiích - tablo
Starostové města Chrastava - fotogalerie