Herny – nekonečněkrát hanba - Státní dozor Ministerstva financí lže jako když tiskne

Státní dozor Ministerstva financí ve svém rozhodnutí čj.: 34/44009/2009 ze dne 15. května 2009: S účinností od 1. června 2009 bude Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí požadovat, aby žádosti o vydání povolení k provozování sázkových her podle § 50 odst. 3 loterního zákona do míst, na něž se vztahuje vyhláška příslušné obce o regulaci provozu výherních hracích přístrojů vydaná podle ustanovení § 50 odst. 4, popřípadě ustanovení § 17 odst. 11 zákona, obsahovaly prohlášení žadatele o tom, že došlo k dohodě s obcí a obec nemá námitky proti vydání povolení k provozování technického zařízení v takto „dotčeném“ místě.V případě, že žádost prohlášení žadatele obsahovat nebude, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí povolení nevydá.

Doslovně to samé pak sdělil Státní dozor Ministerstva financí městu Chrastava ve své písemnosti Č. j.: 10/71995/1/2009-34  ze dne 14. 9. 2009, kdy městu  Chrastava mj. sdělil: „Ministerstvo financí proto  s účinností od 1. června  2009 uložilo provozovatelům, kteří žádají o povolení hry podle § 50 odst. 3 zákona do místa,  na které se vztahuje regulační vyhláška obce vydaná podle § 50 odst. 4 popř. podle § 17 odst. 11 zákona, aby v žádosti  prohlásili, zda došlo k dohodě s příslušnou obcí a tato nemá námitky  proti vydání povolení na takto „dotčené“ místo. Pokud žádost o povolení hry podle § 50 odst. 3 zákona toto prohlášení nebude obsahovat, Ministerstvo financí  žadatele vyzve, aby ve stanovené lhůtě doplnil žádost o předmětné prohlášení.  V případě marného uplynutí stanovené lhůty  Ministerstvo financí žádost o povolení zamítne. 

A hle – najednou Státní dozor Ministerstva financí zcela obrací gard, vůbec mu nevadí, že popírá sám své dřívější sliby uvedené výše a píše nám ve věci obdržené žádosti o povolení videoterminálů (Multilotto) pod č.j.:34/77398/2009 dne 4. 1. 2010

„V případě, že by provozováním výše uvedené loterie nebo jiné podobné hry mohl být dle Vašeho názoru narušen veřejný pořádek, prosíme o sdělení relevantních důvodů, z nichž lze dovodit příčinnou souvislost mezi provozem inkriminované hry a narušením veřejného pořádku.“ a dále mj. uvádí „Pokud se do uvedeného termínu nevyjádříte, budeme mít za to, že výhradu narušení veřejného pořádku neuplatňujete“.

My jsme samozřejmě své vyjádření podali, je zde nebo zde (přílohy zde), záleží však jen na Státním dozoru, zda naše argumenty uzná. Především však Státnímu dozoru vůbec nevadí, že nám a všem obcím v republice veřejně slíbil svým rozhodnutím ve svém rozhodnutí čj.: 34/44009/2009 ze dne 15. května 2009, že bez výslovného souhlasu obce nikde videoterminály a podobné přístroje nepovolí. 

Povídali, že mu hráli…a to jsem já osobně byl takový naiva, že jsem vysokým úředníkům z Ministerstva financí věřil, že dokáží držet své slovo.

V Chrastavě dne 6. 1. 2009

Ing. Michael   Canov - starosta


Vyjádření Města Chrastava Ministerstvu financí:

PDF: http://www.chrastava.com/starosta/chrastava_mf_nadrazni.pdf

DOC: http://www.chrastava.com/starosta/mf_nadrazni_212.doc

Příloha: http://www.chrastava.com/starosta/prilohy_chrastava_mf_nadrazni.pdf  


Média:

Česká televize 24. ledna 2010

Český rozhlas 18. ledna 2010 Chrastava bojuje proti videoterminálům i s ministerstvem

Liberecký deník 18. ledna 2010 Herny: Státní dozor lže, hřímá starosta


Články související:

Voláme SOS Ústavní soude aneb videoterminály zakázány

Za koho kope Státní dozor MF ČR

Videoterminály ještě jednou

Změna stanoviska Státního dozoru ve prospěch města Chrastava

Skandální postup Státního dozoru MFČR ve věci videoterminálů

Zastupitelstvo města Chrastava vydalo vyhlášku o zákazu výherních hracích přístrojů

Konec heren v Chrastavě na obzoru