Andělohorské a Nové Vsi bliklo světélko naděje

video TV Chrastava

V pátek 22. února 2013 proběhlo v Chrastavě jednání o druhé etapě popovodňové rekonstrukce komunikace II/592, tzv. Chrastava II. Tato akce se dotýká přímo v Chrastavě ulice Andělohorská (od závor po Nádražní ul.), její gró je však rekonstrukce páteřní komunikace v Nové Vsi. Celkové náklady jsou projekčně odhadovány přes 200 milionů Kč, samotná ulice Andělohorská cca 12 mil. Kč.

Jednání bylo pracovní a vedl ho strážce krajské kasy náměstek hejtmana pan Marek Pieter a radní pro dopravu pan Vladimír Mastník spolu s vedoucím odboru dopravy panem Janem Čápem. Dále byli přítomni projektanti a vedení KSS LK. Přítomni byli pochopitelně i zástupci Nové Vsi v čele s panem starostou Jaroslavem Müllerem. Za Chrastavu byl spolu se mnou přítomen člen rady města pan Karel Žemlička, který bydlí přímo v Andělohorské ulici. Při pracovní schůzce se řešily jednotlivé parametry plánovaných úprav, součástí byla i fyzická prohlídka komunikace samé. Po ukončení jednání se přesunuli zástupci Libereckého kraje a další hosté do Frýdlantu, kde řešili obdobné problémy s tamní komunikací.

Jelikož však minulé vedení Libereckého kraje nechalo propadnout dotace jak na komunikaci Chrastava II, tak na komunikaci ve Frýdlantě (uzávěrka podávání žádostí 31. 5. 2011), největší boj právě v těchto dnech a týdnech svádí hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta, který se snaží stůj co stůj na nejvyšších místech dotaci na obě akce přesto získat.

 

V Chrastavě dne 22. 2. 2013 Michael Canov, starosta

 

Články na webu Chrastavy související s dalšími opravami komunikací Libereckého kraje na území města:

13. 2. 2013 - Rekonstrukce páteřní komunikace II/592

20. 2. 2013 Vítkov - Tiskovka kraje poprvé v Chrastavě