Andělská Hora – Kryštofovo Údolí finíto
aneb
první etapa krajské komunikace je hotova

video TV Chrastava

Popovodňová oprava krajské komunikace Chrastava zahrnuje pět etap: první etapa od Kryštofova Údolí po přejezd v Andělské Hoře, druhá etapa od přejezdu (přes ulici Andělohorskou) po křižovatku s ulicí Nádražní, třetí etapa od křižovatky vede ulicí Nádražní přes nám. 1. máje a dále ulicí Frýdlantskou až po Novou Ves. Čtvrtá a pátá etapa je v Nové Vsi. A aby to bylo ještě „přehlednější“, etapy I + III se nazývají Chrastava I a etapy II+IV+V Chrastava II.

Znovu a stále – pro ty, kteří se diví, proč se popovodňové rekonstrukce krajských komunikací začaly realizovat až 3 roky po povodních, když rekonstrukce městských jsou dávno hotovy – zdůrazňuji smutný až neuvěřitelný, ale pravdivý fakt. Zpoždění o dva roky je jednoduše proto, že minulé krajské vedení na popovodňové opravy (zdaleka nejen v Chrastavě) rezignovalo. Až nové (rok existující) vedení Libereckého kraje v čele s hejtmanem Martinem Půtou, nejenže dotace skutečně získalo (a to i v části, kde minulé vedení o ně ani nepožádalo navzdory dávno propadlým termínům), ale začalo akce i skutečně realizovat.

V současnosti je částečně rozpracována etapa III, již hotova je ul Žitavská a nám. 1. máje, ještě letos bude hotov úsek ve Frýdlantské ulici od náměstí po napojení Družstevní ul. a od bývalé Textilany po Novou Ves. Příští rok bude III. etapa dokončena a začnou se realizovat etapy II, IV a V, jejichž dokončení se naplánováno do roku 2015.

V těchto dnech byla dokončena etapa I a je tak opětovně navázáno přímé spojení s Kryštofovým Údolím. Poděkování za zajištění realizace akce míří na Liberecký kraj a ke zhotoviteli, kterým byla firma Eurovia.


V Chrastavě dne 30.10.2013 Ing. Michael Canov, starosta


Mapka zde


Články související:

04.07.2013 Supermajstrštyk hejtmana Půty

22.02.2013 Andělohorské a Nové Vsi bliklo světélko naděje

13.02.2013 Rekonstrukce páteřní komunikace II/592

14.12.2012 Konečně - Liberecký kraj začne konat!

24.08.2012 Akce: „Označíme neopravené krajské silnice“

05.12.2011 K inzerci náměstka hejtmana Martina Seppa „Lež nebo hloupost“

25.05.2011 Krajské komunikace se (snad) alespoň z části opravovat budou