Ústavní soud: Chrastava zvyšuje na 4:0

Chrastava po letech vymohla z firmy Integra Liberec a.s. smluvní pokutu ve výši 7.280.046,- Kč (+ zápočet ve výši 1.829.765,- Kč) za její nekvalitní práci na splaškové kanalizaci v roce 2000. Po letech soudních sporů o tom rozhodl v roce 2009 Okresní soud v Liberci. Po odvolání firmy odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem v roce 2010 potvrdil prvoinstanční rozsudek v plném rozsahu, který se tak stal pravomocným. Firma Integra však podala ještě tzv. dovolání i proti pravomocnému rozsudku a tak musel naše vítězství potvrdit i Nejvyšší soud České republiky. Stalo se tak v roce 2012. Již tehdy jsem si myslel, že se jedná o definitivní rozsudek. Firma Integra Liberec a.s. však byla jiného názoru a žalovala město Chrastava až u Ústavního soudu. Ústavní soud však 16. 1. 2013 svým rozhodnutím IV.ÚS 4522/12 žalobu na Chrastavu v plném rozsahu zamítnul a potvrdil tak v plném rozsahu předcházející pravomocný soudní rozsudek.

 

Platí, jak již byla veřejnost dříve informována, že vysouzené peníze budou kompletně investovány do výstavby multifunkčního hřiště za sportovní halou (na místě nefunkční louky původního škvárového hřiště). Multifunkční hřiště se v současnosti projektuje a mělo by být vybudováno ještě v letošním roce.

 

Město Chrastava u Ústavního soudu v minulosti uspělo již 3x, když Ústavní soud v 15-ti členném plénu postupně zamítnul žaloby Ministerstva vnitra proti Chrastavě ve věci vyhlášek o spalování rostlinných materiálů, odpadech a videoterminálech. Poslední vítězství, když Ústavní soud rozhodnul ve prospěch Chrastavy proti Integře Liberec a.s. v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného, tak navýšilo skóre Chrastavy u Ústavního soudu na 4:0. Úspěšnost Chrastavy u Ústavního soudu je dle všech dostupných pramenů zcela ojedinělá a zralá na zápis do Guinessovy knihy rekordů minimálně v českém měřítku.

 

 

V Chrastavě dne 8. 2. 2013 Michael Canov, starosta

 

Odkaz na rozsudek Ústavního soudu IV.ÚS 4522/12

Média: 7. 2. 2013 ČTK: ÚS odmítl stížnost firmy, jež platila pokutu městu Chrastava

 

Článek související na webu Chrastavy: 10. 10. 2012 Definitivní a nezvratné vítězství o miliony a kvalitní práci