Rekonstrukce komunikací k 12. listopadu 2014

video TV Chrastava

 

Stav rekonstrukcí komunikací, jejichž opravy byly naplánovány až do podzimních, resp. zimních měsíců letošního roku, je následující:

1. Novoveská ulice – tato komunikace sloužila po dva roky jako extrémně zatížená objízdná trasa u Textilany místo ulice Frýdlantské. V září byla zahájena její rekonstrukce, která byla dokončena v prvním listopadovém týdnu (s velkou omluvou od firmy týden po slíbeném termínu). Pouze poslední krátký úsek v Nové Vsi přijde na řadu až v příštím roce společně s rekonstrukcí páteřní komunikace v Nové Vsi.

2. Třetí etapa přeložky (průtah na Frýdlant) – ta má být jako celek hotova do konce srpna v příštím roce. Nyní je však podstatné dokončení části přímo za secesním mostem tak, aby bylo obnoveno spojení z náměstí 1. máje přes secesní most do ulice Vítkovská. Tato část je před dokončením, slíbený termín konec listopadu by měl být dodržen. Po celou dobu rekonstrukce firma plní svůj slib a nechává průchod pro pěší. V souvislosti s celou akcí musela být u Führichova domu z technických důvodů dočasně odstraněna zvedací lávka přes Jeřici, která bude na posunuté místo (cca o 4 metry) vrácena na jaře. Pokud však nenastane do konce roku zima, není vyloučeno, že se lávka vrátí na Jeřici ještě v roce letošním.

3. Vítkovská ulice - realizace opravy zničené opěrné zdi byla slíbena do 15. listopadu. Vše nasvědčovalo tomu, že termín bude splněn.

4. Vítkov – rekonstrukce páteřní komunikace ve Vítkově měla být hotova ve většině úseků do 17. resp.19. výjimečně do 24. listopadu. Práce pokračují, malý autobus již jezdí až na konečnou nad školu, ale pokud firmy stihnou termín, tak jsem já královna ze Sáby. Pokud ne, nečekají zhotovitele žádné hezké dary ve formě patřičných penále, ale třeba zhotovitele zbytečně podceňuji.

V Chrastavě dne 12.11.2014 Ing. Michael Canov, starosta

Články související:

15.09.2014 Novoveská ulice bude rekonstruována (včetně Tv Chrastava)

06.08.2014 Průtah na Frýdlant a plánovaná dopravní omezení (včetně Tv Chrastava)

25.07.2014 Ve Vítkovské ulici se od 18. srpna opravuje opěrná zeď

22.07.2014 Vítkov a rekonstrukce páteřní komunikace (včetně Tv Chrastava)

17.07.2014 Vítkov – aktualizovaný harmonogram prací