Rekordní výše jubilejního 20tého grantu pro sportovní a kulturní činnost

okénko starosty

 

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání 15. února 2016 dotační program na podporu rozvoje kulturní, sportovní, spolkové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2016, a to ve výši 700.000,- Kč. Jedná se o rekordní částku, jejímiž iniciátory byli zastupitelé Ivan Vydra a Lambert Medřický a kterou podpořili všichni členové zastupitelstva.

Historie grantu na podporu sportovní a kulturní činnosti sahá dvacet let dozadu do roku 1996.

Historický přehled grantu a jeho výše:
19. ročník - 2015 –
500 tis. Kč
18. ročník - 2014 –
500 tis. Kč
17. ročník - 2013 –
400 tis. Kč
16. ročník - 2012 –
400 tis. Kč
15. ročník - 2011 –
400 tis. Kč
14. ročník - 2010 –
200 tis. Kč
13. ročník - 2009 –
200 tis. Kč
12. ročník - 2008 –
200 tis. Kč
11. ročník - 2007 –
250 tis. Kč
10. ročník - 2006 –
200 tis. Kč
09. ročník - 2005 –
200 tis. Kč
08. ročník - 2004 –
150 tis. Kč
------------ - 2003 - nebyl vyhlášen
07. ročník - 2002 – 350 tis. Kč
06. ročník - 2001 – 420 tis. Kč
05. ročník - 2000 – 400 tis. Kč
04. ročník - 1999 – 350 tis. Kč
03. ročník - 1998 – 350 tis. Kč
02. ročník - 1997 – 350 tis. Kč
01. ročník – 1996 – 250 tis. Kč

Platí, že na straně jedné se město vždy snažilo sportovní a spolkové činnosti pomoci, na straně druhé na grant není právní nárok a město není povinno ho vypisovat, jak se i stalo v roce 2003. Mimo samotný grant město podporuje TJ Spartak zvláštní každoroční dotací ve výši 200 tisíc na údržbu sportovišť a v odůvodněných případech poskytuje prostřednictvím rady města sportovním oddílům či spolkům dary (zpravidla v celkové částce nad 100 tis. Kč/rok) na mimořádnou reprezentační činnost, jako je pořádání turnajů s mezinárodní účastí apod. Město též financuje tzv. vlastní podíl při získání dotace z Libereckého kraje. O zcela mimořádné akci, jakou je totální
rekonstrukce sportovní haly v letošním roce, ani nemluvě.

Pravděpodobně čeká zastupitele města v letošním roce ještě jedno velké rozhodování a to v případě vítězství fotbalového mužstva dospělých v krajském přeboru o podpoře ohledně případného historického postupu do divize. Osobně si myslím, že by město přiměřenou finanční částkou podpořit tuto vpravdě historickou možnost určitě mělo, ale zastupitelstvo města je kolektivní orgán a případné různé názory na stanovisko města jsou (nejen) v takovémto případě zcela legitimní.

Zájemci o grant v roce 2016 najdou vyhlášení
výzvy s pravidly a příslušný tiskopis na stránkách města.

V Chrastavě dne 17.02.2016 Ing. Michael Canov, starosta

Článek na téma související:
28.12.2015
Akce roku 2016 - nová sportovní hala - smlouva podepsána (Tv Chrastava)