Hlavu na špalek – za školu


 

video TV Chrastava


Jsou chvíle, kdy se člověk musí rozhodnout mezi tím, jestli chce mít klid s patřičným alibi nebo jestli strčí hlavu na špalek. Ta chvíle přišla nyní, v době kdy usilujeme o největší městskou investiční akci s největší dotací v dějinách Chrastavy nesoucí název „Modernizace budovy školy ve Školní ulici“, kde jsme žádali a nadále žádáme o dotaci ve výši 57,5 mil. Kč, přičemž od začátku víme, že o dotaci nepřijdeme jen v případě, když splníme lhůtu dokončení v červnu 2019, což představuje nejen realizaci stavby, ale i vypořádání se s financováním.

Bohužel platí, že ten, kdo nezažil byrokracii ve věci dotačních akcí z fondů EU, nezažil byrokracii. To vše jsme překonali a celý projekt odevzdali ve stanovené lhůtě 10. února 2017. Rozhodnutí o přidělení mělo být do července 2017. Namísto toho 19. července, tedy uprostřed prázdnin, obdržel náš úřad dopis poskytovatele, že požadují ještě nějaké nové (dříve nežádané) doplnění podkladů se lhůtou na doplnění pěti dnů. Skvělá situace – starosta v Bavorsku, ředitel školy v Turecku, projektant v Chorvatsku, informatik školy někde na Moravě a další potřební ani nechci psát kde….. I s tím jsme si poradili a zásluhou moderní techniky vše zpracovali a odevzdali včas. Náš projekt získal nezbytných 36 bodů z 36 možných (celkový počet žádostí dosáhnul v tomto programu 7,3 mld. Kč a několikanásobně převýšil finanční kapacitu programu) a dotace nám byla přidělena 26. ledna 2018.

Jenže existovalo varování poskytovatele dotace z EU (CRO – IROP), abychom se do akce nepouštěli, dokud jejich kontrolou neprojde zadání veřejné zakázky. Jinak reálně hrozí, že tam budeme mít nějakou chybičku, což bude znamenat vrácení dotace. Vrácení dotace 57,5 mil. + penále ve stejné výši = 115 mil. Kč. A tak mě nejen poskytovatel dotace, ale i vlastní úředníci důrazně varovali, abych bez kontroly nic nezačínal. Jinak se Město a posléze já, až mě bude Město žalovat o náhradu škody, nedoplatí. Hezká perspektiva. Tak jsem se snažil a dopisoval si s paní ministryní MMR a telefonicky jednal s řediteli celostátního i Libereckého CRO – IROP, aby ta kontrola proboha už někdy proběhla, nebo aby se posunul termín dokončení z června 2019 na někdy později. Výsledkem ze středy 7. února 2018 je sdělení, cituji: „zatím k pokroku nedošlo. Kapacita specialistů na veřejné zakázky je i nadále vyčerpána. K dnešnímu dni nebyla kontrola samotné VZ zahájena, jakmile dojde k jejímu zahájení, budete kontrolorem informováni depeší. Termín není možné v tuto chvíli určit ani odhadnout.“ (viz odkaz komunikace č. 1). V ten moment jsem definitivně pochopil, že mám jen dvě možnosti. Buďto budu čekat – půl roku, rok či jak dlouho na kontrolu – a pak akci odpískám, neboť se nebude moci stihnout, nebo půjdu do rizika a odstartuji akci bez kontroly s rizikem vratky 115 mil. Kč. Rozhodnul jsem se pro to druhé. Ještě ve středu 7. února 2018 mě ubezpečil telefonicky ředitel CRO – IROP, že dostanu písemně doporučení, abych na kontrolu nečekal, neboť bych se nedočkal. Ve čtvrtek 8. února 2018 vzala mimořádná rada města mé rozhodnutí na vědomí. A vzápětí jsem obdržel doporučení, abych na kontrolu nečekal a naopak výběrové řízení vyhlásil co nejdříve, přímo od paní ministryně (viz odkaz komunikace č. 2).

V pondělí 12. února 2018 bude výběrové řízení vyhlášeno. V případě, že se přihlásí zájemci a vítěz bude vybrán, bude ještě v letošním školním roce výuka z budovy ve Školní ulici přemístěna. V případě, že se žádný zájemce splňující potřebné požadavky nepřihlásí, celá akce padá. To budeme vědět během března, kdy budeme neprodleně informovat jak vedení školy tak veřejnost..

Chrastava 09.02.2018

Michael Canov, starosta

Rekonstrukce školních zařízení:
25.11.2015 MŠ Nádražní je zateplena (Tv Chrastava, RTM plus)
04.09.2013
Mateřská škola (Revoluční) opět v provozu (Tv Chrastava, Tv RTM od 5:56)

06.10.2010 MŠ Pastelka v Luční ulici je celá v novém (Tv Chrastava, Tv RTM plus)
21.11.2008
Rekonstruovaná školní tělocvična
05.02.2008
Škola na náměstí 1. máje opět v provozu (Reportáž Tv)
24.01.2005
Slavnostní otevření školní jídelny (Tv Chrastava)