Hospodářsko - finanční odbor
hfo@chrastava.cz
Struktura odboru
Formuláře ke stažení
Ceníky
Aktuální znění vyhlášek o stanovení místních poplatků najdete zde:
Platné vyhlášky města Chrastavy
Struktura odboru
jméno funkce tel. č., mail činnost

vedoucí

482 363 817

sluka@chrastava.cz

informace k rozpočtu města a jeho plnění, půjčky fondu rozvoje bydlení, pojištění majetku (škody)

Martin Sluka

referentka

482 363 852

povova@chrastava.cz

úhrady faktur přijatých a ostatní platby, investice

Zdeňka Povová

referentka

482 363 854

kovarova@chrastava.cz

příjmy města,vydané faktury, evidence pohledávek nájemného, vymáhání přestupků, pokut MP a místního poplatku za odpady

Ing. Zdena Kovářová

referentka

482 363 853

bartova@chrastava.cz

mzdy, místní poplatek za odpady 

Jiřina Bártová

referent

482 363 851

reslova@chrastava.cz

vedení příjmové a výdajové pokladny města, správa místních poplatků ze psů, za užívání veřejného prostranství, ze vstupného, vymáhání nedoplatků vyměřených místních poplatků ze psů, evidence smluv o pronájmu pozemků v majetku města a zajištění výběru nájemného, zajištění agendy rybářských lístků

Pavlína Reslová

 
 
Formuláře ke stažení
Poplatek ze psa   přihláška .doc prohlášení o důchodu .doc vyhláška
Poplatek za odpady   ohláška k poplatku přihláška vl.nem.pdf vyhláška
Žádost o vracení přeplatku za odpady   formát.pdf    
Žádost o splátkový kalendář   formát.pdf    
Žádost o osvobození od poplatku za odpady   formát.pdf    
Poplatek ze vstupného   ohláška k poplatku přiznání k poplatku vyhláška

vyhláška

Poplatek z pobytu   ohláška k poplatku přiznání k poplatku vyhláška 

vyhláška 

ZRUŠENÍ ZASÍLÁNÍ SLOŽENEK   formát.pdf    
 
Historie hospodářsko-finančního odboru
Historie hospodářsko-finančního odboru (HFO) se začíná psát po roce 1990, kdy byla po svobodných volbách změněna struktura organizace...více

 

 

 ODPADY – SPLATNOST DO 30. 4. 2022 (vloženo: 19. dubna 2022)

 Hospodářsko-finanční odbor Městského úřadu Chrastava upozorňuje občany na končící splatnost místního poplatku za komunální odpad, tj. 30. 4. 2022 ...více

 

 ZMĚNA ÚČTU PRO POPLATEK ZA PSA (vloženo: 21. března 2022)

Oznamujeme změnu účtu pro místní poplatek ze psů s účinností od 1. 3. 2022. Nové číslo účtu u České spořitelny, a.s. : 39028-0984852379/0800. Sazby, variabilní a specifický symbol zůstávají beze změny.

Splatnost poplatku za psa je do 31. 3. 2022.

 

 Komunální odpad (vloženo: 21. června 2021)

 Každá obec se musí vypořádat s odpadem na svém území.Vysvětlíme, kdy musíte obci platit poplatek za odpad. Objasníme rozdíly mezi možnými způsoby zpoplatnění. Popíšeme, co se stane, když nezaplatíte, a co můžete dělat, pokud si myslíte, že byste neměli platit, nebo na to nemáte peníze. Také se dozvíte, kdy by Vám mohl pomoci ombudsman.....více

 
Informace pro občany - PRONAJÍMÁTE POKOJ NEBO BYT? (vloženo: 2. ledna 2020) 
Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 12/2019, která v souladu se zákonem 565/1990 Sb. o místních poplatcích zavádí nový místní poplatek z pobytu...více
 
Informace pro občany - POŘÁDÁTE AKCI? (vloženo: 2. ledna 2020) 
Máte-li v plánu pořádat kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akci s vybíraným vstupným, upozorňujeme na nutnost ohlášení akce a odvedení poplatku ze vstupného...více
 
Informace pro občany - NOVINKY V POPLATKU ZE PSŮ (vloženo: 2. ledna 2020)
Dne 1.1.2020 nabyla účinnosti nová Obecně závazná vyhláška č. 8/2019, která v souladu se zákonem 565/1990 Sb o místních poplatcích upravuje místní poplatek ze psů...více