Platné vyhlášky a pravidla města Chrastavy

   
Seznam pro úplnost informací obsahuje i aktuálně zrušené vyhlášky, ty jsou označeny červeně a ikonou
 

 Ostatní zrušené vyhlášky a ceníky lze nalézt zde...  
Platné ceníky lze nalézt zde

 

Rok 2022

Nařízení města Chrastavy č. 2/2022 ze dne 30.09.2022 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Nařízení města Chrastavy č. 1/2022 ze dne 16.5.2022 o stanovení některých forem prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděných mimo obchodní prostory, které jsou při výkonu licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích ve městě zakázány.

 

Rok 2021

Obecně závazná vyhláška č. 6/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 o doplnění OZV č. 10/2019 o místním poplatku ze vstupného

Nařízení města Chrastavy č. 4/2021 ze dne 11.10.2021 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a kterým se stanoví úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2021 o doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním koeficientu a sazbě daně z nemovitostí

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2021 ze dne 6. 9. 2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství města Chrastavy

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2021 o změně a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 12/2019, o místním poplatku pobytu (dále OZV)

 

Rok 2020

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ Města Chrastava ze dne 3. 2. 2020

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 1/2020  ze dne 22. června 2020,o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, Obecně závazné vyhlášky č. 3/2018 a Obecně závazné vyhlášky č 3/2019 (dále jen OZV 2/2014). ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY

 

Rok 2019

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 12/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 10/2019 o místním poplatku ze vstupného

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 9/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 8/2019 o místním poplatku ze psů

Nařízení města Chrastavy města Chrastavy  č. 6/2019 ze dne 26. června 2019 Tržní řád - změna č. 2

Směrnici Rady města Chrastavy  č. 5/2019 ze dne 26. června 2019

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 3/2019 ze dne 15. dubna 2019 o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ˇUS 4/16, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 a Obecně závazné vyhlášky. č. 2/2018.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 2/2019 ze dne 15. dubna 2019 o místním koeficientu a sazbě daně u daně z nemovitostí.

 

Rok 2018

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 4/2018 ze dne 3. září 2018 kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2007 ze dne 18. června 2007, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ze dne 15. dubna 2013, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 ze dne 21. října 2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.Úplné znění vyhlášky

Plán rozvoje sportu pro období 2018-2022

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 3/2018 ze dne 18. června 2018 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečného případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16 a doplnění Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2016 a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2017.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 1/2018 ze dne 5. 2. 2018 o změně obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť na území města Chrastavy a o zrušení obecně závazné vyhlášky č 7/2010.

 

Rok 2017

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 2/2017 o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutí vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 4/2016.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 1/2017 o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 5/2016 o stanovení místa, na kterém mohou být provozovány technické hry a živá hra.

 

Rok 2016

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 5/2016, o stanovení místa, na kterém mohou být provozovány technické hry a živá hra

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 4/2016, o doplnění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016 a nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 4/16

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 3/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Chrastava

Návštěvní řád areálu městského přírodního koupaliště Chrastava

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 2/2016 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 2/2014, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezující činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 1/2016 o změně Obecně závazné vyhlášky č. 12/2006, Požární řád města Chrastavy

 

Rok 2015

Pravidla tvorby a čerpání fondu oprav obecních bytů, bytových domů a nebytových prostor 

 

Rok 2014

Provozní řád tržnice

Nařízení města Chrastavy č. 1/2014 - změna č. 1 Tržního řádu (úplné znění Tržního řádu)

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2014 ze dne 1. září 2014, k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se stanovuje kratší doba nočního klidu, výjimečné případy, ve kterých lze rozhodnutím vymezit dobu nočního klidu dobou kratší a vymezují činnosti, který by mohly narušit veřejný pořádek v obci, včetně omezení těchto činností.  Účinnost čl. II odst. 2 písmeno e) se pozastavuje z rozhodnutí MVČR do doby rozhodnutí Ústavního soudu. Ústavní soud rozhodl dne 7. června 2016 o zrušení ustanovení čl. II odst. 2 písm.e) OZV č. 2/2014

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2014 ze dne 1. září 2014, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2006 o podrobnostech sjenokroje strážníků městské policie a jeho nošení

Návštěvní řád sportovního areálu pro veřejnost „U Majby“

Návštěvní řád sportovního areálu pro požární sport v Chrastavě

Pravidla tvorby a čerpání fondu pomoci řešení problémů se zásobováním pitnou vodou ve Vítkově a likvidací odpadních vod na celém území města Chrastava (úplné znění)

 

Rok 2013

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2013 ze dne 21. října 2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2007 ze dne 18. června 2007, ve znění obecně závazná vyhlášky č. 1/2013 ze dne 15. dubna 2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
Úplné znění vyhlášky po novelizaci
(Obecně závazná vyhláška č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci ze dne 18. června 2007, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 ze dne 15. dubna 2013, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2013 ze dne 21. října 2013)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 3/2007 ze dne 18. června 2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci (úplné znění č. 1/2013)

 

Rok 2012

Nařízení města Chrastavy č. 1/2012 - Tržní řád.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2012 kterou se zrušuje OZV č. 4/2011 

 

Rok 2011

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 7/2011 o podmínkách užívání dětských hřišť a sportovišť na území města Chrastavy a o zrušení OZV č. 7/2010 

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 6/2011, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/1999 a vyhláška č. 3/2004 o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu (fond rozvoje bydlení) 

 

Rok 2010

Návštěvní řád areálu veřejného sportoviště skateparku, dětského dopravního hřiště, areálu TJ Spartak v Chrastava

 

Rok 2009

Pravidla pro odchyt a vydávání toulavých zvířat schválená na jednání Rady města Chrastava dne 11. května 2009.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy  č. 8/2009, (scan originálu), kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 6/2008 a 7/2009.

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2009, kterou stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce 

 Pravidla postupu při pořizování změn schváleného územního plánu města Chrastava schválená na jednání Rady města Chrastava dne 26. 1. 2009, nabývají účinnosti dnem 26. 1. 2009.
 Pravidla pro vydávání výpisů z evidence bodového hodnocení osoby z registru řidičů prostřednictvím systému Czech Point schválená na jednání Rady města Chrastava dne 26. 1. 2009, nabývají účinnosti dnem 30. 1. 2009.
 

Rok 2008

Pravidla pro poskytování nájmu bytů v domě s pečovatelskou službou v Chrastavě

Knihovní řád městské knihovny v Chrastavě a pobočky MLK Vítkov. Přílohy: Cenový sazebník úhrad služeb Městské knihovny v Chrastavě, Cenový sazebník úhrad služeb Místní lidové knihovny ve Vítkově

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2008, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství, vyhláška č. 1/2008 - scan originálu: strana 1, 2, 3
 Pravidla pro vydávání výpisů z evidence rejstříku trestů prostřednictvím systému Czech Point Tato pravidla byla schválena na jednání Rady města Chrastava dne 28. 1. 2008, nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2008.
 Pravidla pro vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy - Czech Point Tato pravidla byla schválena na jednání Rady města Chrastava dne 28. 1. 2008, nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2008.
 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Tato pravidla byla schválena na jednání Rady města Chrastava dne 9. 1. 2008, nabývají účinnosti dnem 10. 1. 2008.
 

Rok 2007

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 4/2007, o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních.
Účinnost článku I odst.2 a článku I odst. 3 vyhlášky pozastavena.rozhodnutím MVČR: Rozhodnutí MVČR (pdf)
Odvolání: Ústavní soud rozhodl dne 9. 6. 2009 ve prospěch Města Chrastava: Více v článku starosty města Vítězství u Ústavního soudu.
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci. Příloha č.1, strana 1, Příloha č.1, strana 2.
 

Rok 2006

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 15/2006, o stanovení podmínek pro pořádání a průběhu akcí typu technopárty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 14/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998 o zimní údržbě místních komunikací a průjezdnosti silnic, ve znění pozdějších předpisů
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 13/2006, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku č. 13/2006 - úplné znění
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 12/2006 - Požární řád Města Chrastavy
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2006, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu města Chrastavy
 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2006, o zřízení městské policie
 

Rok 2005

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Chrastavou

Pravidla pro výběr nájemců obecních bytů a poskytování bytových náhrad ze dne 2.5.2005

 

Rok 2004

 Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 6/2004 ze dne 13. prosince 2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o stanovení výše příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol a školní družiny

Pravidla pro předávání podkladů pro internetové stránky Města Chrastava

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 2/2004, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 19. 11. 2003, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu "Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava"
 

Rok 2003

Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č. 1/2003 ze dne 20. října 2003, kterou se vyhlašuje závazná část regulačního plánu "Polní ulice 60 rodinných domků Chrastava"

 

Rok 2002

 

Rok 2001

 

Rok 2000

 

Rok 1999

 

Rok 1998

Vyhláška č. 3/98 ze dne 23. února 1998, kterou se zrušuje vyhláška č. 3/97 (POŽÁRNÍ ŘÁD), platná pro území města Chrastavy
Obecně závazná vyhláška města Chrastavy č.9/1998, kterou se zrušuje vyhláška č.1/1996, o stavební uzávěře (ze dne 2.11.1998)
 

Rok 1997

 

1991-1996

Domovní řád (ze dne 24.dubna 1995)
Vyhláška města Chrastavy č. 4/95 ze dne 16. října 1995, kterou se ruší vyhláška o výši nájemného z nebytových prostor