Andělská Hora

  

Andělská Hora

:: Webové stránky Andělské Hory

:: Složení osadního výboru Andělská Hora

:: Informace o činnosti osadního výboru Andělská Hora za rok 2007/2008

:: Kronika Andělské Hory z let 1924-1945

 

:: Loučení s létem v Andělské Hoře (vloženo: 8. září 2022)

Poslední srpnovou sobotu uspořádal Osadní výbor v Andělské Hoře již tradiční akci s názvem „Loučení s létem“ ....více

 

 

 

:: Betlém v Andělské Hoře v novém kabátě (vloženo: 2. prosince 2021)

Již tradičně ozdobil náves v Andělské Hoře ve vánočním čase andělohorský betlém....více

 

 

 

:: SLÁVA – nové busy a zachráněná Andělská hora  (vloženo: 25. září 2020)  

Musím, opravdu musím a to velmi, pochválit Liberecký kraj a ČSAD Liberec a.s., kteří tím, že ve flotile nových autobusů nezapomněly na vhodné malé autobusy do Andělské Hory, zachránily pro tuto část Chrastavy autobusovou zastávku ...více

 

 

 

:: Andělohorská a víkendový Vítkov se mohou radovat 

Boj o autobusy na náves v Andělské Hoře paradoxně (a jsem rád za takovýto paradox) nakonec vedl k tomu, že od ul. Andělohorské pojede ráno malý bus na autobusové nádraží a ke škole ve Školní ul. ještě jednou, neboť ČSAD chtělo zrušit zastávku na návsi v AH mj. s argumentem tím, že v Andělohorské nemůže malý bus všechny cestující pobrat...více

 

 

 

:: Boj o Andělskou Horu  

V roce 2015 byla zřízena na návsi v Andělské Hoře autobusová zastávka a zavedeny autobusové spoje, které na tuto zastávku zajíždějí...více

 

 

 

:: Úprava komunikace v místě železničního přejezdu - Andělská Hora (vloženo: 14. října 2019) 

Ve čtvrtek 31. října od 8 do 18 hodin budou prováděny stavební práce na komunikaci v blízkosti železničního přejezdu...více

Situace koordinační

 

:: Oprava kříže v Andělské Hoře  (vloženo: 26. září 2019) 

Během měsíců srpna a září probíhala v horní části návsi v Andělské Hoře oprava drobné kulturní památky – klasicistního pískovcového podstavce s kovovým krucifixem...více

 

:: Andělská Hora se druhé cesty nedočká  (vloženo: 13. září 2019) 

V souvislosti s problémovým železničním přejezdem na náves v Andělské Hoře (nevhodné poměry sklonů trati a u trati mohou ohrozit spodky projíždějících vozidel) jsme se pokusili o realizaci druhého přístupu na náves a to tak, že by se na komunikaci transformovala cesta pro pěší u druhého železničního přejezdu na Kryštofovo Údolí...více

 

:: Jaro v Andělské Hoře   (vloženo: 2. května 2019)  

 

Jaro 2019 bylo bohaté na společné akce pořádané osadním výborem Andělská Hora...více

 

  

 

:: Přejezd na náves do Andělské Hory opraven   (vloženo: 5. října 2017)  

Jediné přístupové místo pro veškerou automobilovou dopravu na náves do Andělské Hory mělo letité problémy na železničním přejezdu, kde především vozidla s nižším spodkem škrtala na terénních zlomech....více

 

  

 

:: Chodník v Andělské Hoře   (vloženo: 8. září 2017) 

V současnosti probíhají dokončovací práce na chodníku v Andělské Hoře. Součástí akce bylo i zhotovení nové gabionové zdi....více

 

 

  

        

:: Černá skládka v Andělské Hoře  (vloženo: 30. května 2017)

Přestože je možné odpad odvézt na sběrný dvůr, tak se najdou tací, kteří ho volně vyhazují do přírody...více

 

 

:: Andělská Hora má nové hřiště   (vloženo:1. října 2015)

Sérií utkání Andělská Hora proti zbytku světa bylo ve středu dne 30. září 2015 otevřeno léta toužebně očekávané nové hřiště v Andělské Hoře. Po těch nejmenších, kteří své hřišťátko v Andělské Hoře mají již léta, se tak dočkali starší děti, teenageři i dospělí.  .......více

  
 

 

:: Andělská Hora přepisuje historii - má autobusovou dopravu (aktualizováno: 1. září 2015)

Andělská Hora byla založená ve 14. století. První autobusová linka vznikla na světě (v Evropě) v roce 1905. V Českých zemích v roce 1907. A od dvacátých let minulého století jezdí autobusové linky i v Chrastavě. A od 1. září 2015 i v Andělské Hoře. Vskutku historický zápis. .....více

  

:: Začíná výstavba hřiště v Andělské Hoře (vloženo: 30. června 2015)

V červenci začíná výstavba travnatého hřiště v Andělské Hoře. Výběrové řízení vyhrála firma Linhart s.r.o, která se specializuje na výstavbu sportovišť (v Chrastavě postavila předloni multifunkční hřiště). ...více

 

  

:: Andělská Hora bude mít hřiště - travnaté (vloženo: 8. dubna 2015)

Z iniciativy Osadního výboru v Andělské Hoře bude i v této části města hřiště pro děti...více

 

  

:: Kronika Andělské Hory (vloženo: 3. dubna 2015)

Na webové stránky byla umístěna kronika Andělské Hory z roku 1924, která je naskenována a ve formátu pdf si ji nyní můžete přečíst...více

 

        

:: Andělská Hora - 2. ročník Stopované (vloženo: 16. března  2015)

V Andělské Hoře se konal již druhý ročník Stopované. Více v reportáži TV RTM.

  

:: Andělská Hora - uzavření přejezdu (vloženo: 11. března  2015)

Ve středu 18. března 2015 bude z důvodu potřeb SŽDC (nutné opravy) úplně uzavřen železniční přejezd do osady v Andělské Hoře od 7:00 do 17:00 hodin...více

:: Hejtman navštívil Andělskou Horu (vloženo: 3. října 2014)

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta navštívil v rámci Hejtmanského dne 26.9. 2014 Andělskou Horu. ..více

Zastávka

:: Autobusová zastávka v Andělské Hoře (vloženo: 29. srpna 2014)

1.září 2015 by měly autobusy jezdit až do středu Andělské Hory. ..více

:: Rekonstrukce jezu v Andělské Hoře (vloženo: 3. února 2014)

Firma SEDRUS s.r.o. opravuje jez na Nise v Andělské Hoře a zprovozňuje malou vodní elektrárnu.

 Podrobnosti v  ...reportáži TV Chrastava

 

:: Happening na otevření rybníčku v Andělské Hoře

Dne 5. března 2012 byla doručena městu Chrastava petice 156 občanů Andělské Hory pro obnovu rybníčku v Andělské Hoře ...více

 

:: Závory vykoupené lidskou tragédií 

Trvalo to 6 let a 15 dní. Tragédie, která se stala dne 13. června 2007 na nechráněném přejezdu do centra Andělské Hory byla mementem...více

 

:: Andělská Hora má nové informační tabule

Andělská Hora se dočkala 3 nových informačních tabulí – a nejen jich. Je to především zásluhou aktivního osadního výboru pracujícího pod vedením Josefa Wolfa, který říká: „Instalaci a dokončení všech tří informačních tabulí o Andělské Hoře považuji za naše letošní stěžejní snažení...více

 

Tato stránka je součásti webových stránek města Chrastavy: 
www.chrastava.cz

(c) Městský úřad Chrastava